Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дисципліни циклу підготовки бакалавра

Обов'язкові дисципліни

 • Основи електроприводу
 • Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
 • Проектування та технічне обслуговування електромеханічних систем
 • Навчальна комп'ютерна практика
 • Навчально-ознайомча практика
 • Виробнича практика
 • Передатестаційна практика та виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
 • Вибіркові дисципліни

 • Теорія автоматичного керування
 • Теорія електроприводу
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Системи керування електроприводами
 • Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів
 • Комп'ютерні технології в задачах електромеханіки
 • Засоби автоматизації
 • Сервоприводи
 • Мехатроніка та робототехніка
 • Дисципліни циклу підготовки магістра

 • Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів
 • Передатестаційна практика та підготовка кваліфікаційної роботи магістра
 • Підготовка магістерської роботи
 • Вибіркові дисципліни магістра

 • Оптимізація електромеханічних систем
 • Електропривод в металургії та машинобудуванні
 • Схемотехнічне проектування в електромеханіці
 • Електромеханічні системи загальнопромислових установок
 • Інтелектуальні системи керування та захисту
 • Мережеві технології автоматизації
 • Сучасні методи синтезу систем керування
 • Як обрати вибіркові дисципліни на дистанційній платформі  © 2006-2022 Інформація про сайт