Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ГРАФІКИ ТА ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Графік навчального процесу

Річні навчальні плани (розподіл аудиторних годин за дисциплінами та семестрами):© 2006-2023 Інформація про сайт