Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Оптимізація електромеханічних систем»

 • Кадрове забезпечення викладання вибіркової навчальної дисципліни
 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
 • Предмет вивчення: методи та засоби пошуку оптимальних рішень в електромеханіці.

  Основні розділи: загальна характеристика оптимізаційних задач, властивості функцій однієї та кількох змінних, одновимірні та багатовимірні методи пошуку екстремуму, екстремальні системи автоматичного керування, оптимальне керування, вступ до MATLAB (формування масивів, графічні можливості, програмування, експорт та імпорт інформації з MATLAB), застосування MATLAB та Excel для пошуку оптимальних рішень.

  Види навчальних занять: лекції, практичні заняття.

  Лектор – проф. М.М.Казачковський

  Файли для завантаження
  з дисципліни «Оптимізація електромеханічних систем»:

 • Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізація електромеханічних систем”. Ч.1. Методи оптимізації.
 • Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізація електромеханічних систем” (частина 2) освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Електронний ресурс] / Садовой О.В.– Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2021. – 158 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Оптимізація електромеханічних систем” (827KБ)
 • Література з дисципліни “Оптимізація електромеханічних систем” (184KБ)

 • © 2006-2022 Інформація про сайт