Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Основи електроприводу

Файли для завантаження:

  • Конспект лекцій з дисципліни “Основи електропривода ” освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Електронний ресурс] / Садовой О.В.– Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2021. – 158 с.
  • Лабораторні роботи:

  • Основи електроприводу. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для бакалаврів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / А.А. Колб, Г.Г. Дяченко; Нац. техн. ун–т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 50 с.
  • Практичні заняття:

  • Основи електроприводу. Методичні рекомендації до практичних занять для бакалаврів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / А.А. Колб, Г.Г. Дяченко ; Нац. техн. ун–т. «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 83 с.

  • © 2006-2022 Інформація про сайт