Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

При кафедрі електропривода НТУ «ДП» з 2006 року діє Авторизований навчальний центр компанії «Шнейдер Електрик» (Франція).

Профіль центру — електроприводи змінного струму та засоби про­мис­лового контролю.

Завдання центру

 • набуття студентами навичок налаштування сучасних цифрових електроприводів і засобів автоматизації;
 • підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників промислових підприємств, монтажних, налагоджувальних і проектних організацій.

Обладнання

Центр обладнано новітніми частотно-керованими електроприводами Altivar серій ATV 12, ATV 21, ATV 31, ATV 312, ATV 32, ATV 58, ATV 61, ATV 71, ATV 340, ATV 630, ATV 930; пристроями плавного пуску Altistart 01, 48; серво­приводом Lexium 05; інтелектуальними пускачами TeSysU; багатофункційними реле керування та захисту TeSysT; програмо­ваними логічними контролерами М238, M241, Twido і Zelio Logic; панелями людино-машинного інтерфейсу Magelis; датчиками Osisense; комутаційною апарату­рою та промисловими шафами Sarel компанії «Шнейдер Електрик». Площа навчальної лабораторії близько 100 м2. Загальна вартість облад­нан­ня нав­чаль­ного центру перевищує 700 тис. грн. Обладнання постійно поповнюється новими розробками компанії «Шнейдер Електрик».


Обладнання навчального центру активно використовується в навчальному процесі у сфері «Електро­привод, мехатроніка та робототехніка» при проведенні лабораторних робіт (дисципліни «Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв», «Системи керування електро­приводами», «Засоби автоматизації», «Автоматизація загально­промислових установок», «Вентильний електро­привод загально­промислових установок», «Мікропроцесорні системи керування та захисту»), у курсовому та дипломному проектуванні. Студенти беруть участь в розробці, виготовленні та налагодженні лабораторних стендів. Це допомагає в практичному засвоєнні отриманих знань та забезпечує постійний розвиток центру.

Перелік програмного забезпечення ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРИК, що використовується у навчальному центрі при кафедрі електропривода НТУ «ДП».

Вебінари, навчальні відео, форум по автоматизації і перетворювачам частоти компанії Шнейдер Електрик

Програмне забезпечення

 • SoMove – Програмне забезпечення для приводів Altivar 12/312/32/61/71; пристроїв плавного пуску Altistart 22/48; інтелектуальних пускачів TeSysU; багатофункційних реле керування та захисту TeSysT та сервоприводів Lexium 32 (дзеркало)
 • ECO8 – Розрахунок економії енергії від використання приладів керування двигунами
 • Spacial.pro – Компонування універсальних шаф
 • Remote Setting Utility – Настройка захисту та аварійно-попереджувальних сигналів будь-якого апарату Compact NSX < 630A, а також тестування передачі даних для всіх апаратів, підключених до мережі Modbus
 • Micrologic RSU – Настройка захисту та аварійно-попереджувальних сигналів будь-якого апарату Compact NS > 630A, Masterpact NW, Masterpact NT, Compact NSX < 630A, а також тестування передачі даних для всіх апаратів, підключених до мережі Modbus (чи тут)
 • MachineStruxure Configurator – простий у використанні конфігуратор програмованих логічних контролерів Modicon M221, M241, M251 та модулів TM3, TM4. Помічник допоможе Вам в побудові архітектури, а також запропонує заміну існуючих рішень на основі контролерів TWIDO та Modicon M238.

 • Методичні розробки співробітників навчального центру

  Проводяться організовані екскурсії учнів шкіл та студентів технікумів (коледжів) споріднених спеціальностей до Навчального центру Шнейдер Електрик та інших навчальних лабораторій університету.


  49005, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19,
  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»,
  корп. 1, кафедра електропривода; ауд. 5/34

  © 2006-2023 Інформація про сайт