Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Передатестаційна практика та виконання кваліфікаційної роботи бакалавра

Файли для завантаження:

  • Методичні рекомендації до передатестаційної практики та підготовки кваліфікаційної роботи бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (професійне спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод») [Електронний ресурс] / М.М. Казачковський. А.О. Сьомін – Дніпро: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019. – 18 с.
  • Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укладачі: Л.В. Тимошенко, Н.В. Дементьєва - Дніпро: НГУ, 2021. - 14 с.
  • Титульний аркуш та завдання на кваліфікаційну роботу

  • Додаткові методичні матеріали:

  • Методичні вказівки до розрахунку електроприводів верстатів з ЧПУ (955КБ)
  • Для старост та студентів груп (Бланк успішності дипломника, Обхідний лист 4 курс)

  • Опитування за посиланням
    © 2006-2022 Інформація про сайт