Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРШОКУРСНИКУ

Перші кроки

Поздоровляємо! Ти, мабуть, побачив своє прізвище у списку зарахованих на спеціальність 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка». Якщо ти не дніпрянин і маєш потребу в гуртожитку, потрібно знятися з реєстрації та військового обліку за місцем попереднього проживання. Якщо ти вже досяг призовного віку, довідку для військкомату про зарахування можеш отримати у відділі кадрів НТУ «ДП» (корпус 1, кімн. 59) після 12 серпня. Не виключено, що військкомат не задовольнить лише те повідомлення про зарахування, яке ти отримав від приймальної комісії. Студенти нашої спеціальності мешкають у гуртожитку №5 (просп. Гагаріна, 57, тел. 056 744 11 05). Поселення до гуртожитку відбувається наприкінці серпня (графік поселення 1 курсу має бути вивішений на дошці об’яв приймальної комісії). В 2018 р. поселення першого курсу — 28 серпня. Для поселення мати при собі паспорт, військовий квиток (приписне свідоцтво), 1 фотокартку для перепустки.

Списки студентських груп будуть сформовані та вивішені біля деканату електротехнічного факультету (корп. 1, кімн. 30) приблизно після 25 серпня. Шифр груп спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» складається з номера спеціальності (141), року вступу та порядкового номеру групи. Для тих, хто навчається за скороченою програмою після коледжу/технікуму, до року вступу літери “ск” (18ск). Наприклад, якщо ти вступив на перший курс у 2018 році, твоєю групою буде 141-18-4 (випускники шкіл) або 141-18ск-4 (молодші спеціалісти). Ті, хто у тому ж році зараховані на другий курс, учитимуться в групі 141-17-4.

Схема розташування корпусів НТУ «ДП» показана на рис. 1. Принцип нумерації аудиторій у корпусах неоднаковий. У корпусах 1, 2, 3, 4, 5 нумерація наскрізна з першого поверху до найвищого (проте у підвалі першого корпусу номера більші, ніж на третьому поверсі). У корпусах 7, 10 аудиторії нумеруються на кожному поверсі окремо (на другому поверсі – 203, 211, 213, на дванадцятому – 1201, 1210 тощо).

Розташування навчальних корпусів НТУ «ДП»
Рис. 1 Розташування навчальних корпусів НТУ «ДП»

У перший робочий день вересня о 8.00 у внутрішньому дворі університету (між 1-м, 5-м та 10-м корпусами) відбудеться урочисте посвячення у студенти. Там ти познайомишся зі своїми однокашниками та куратором групи (на кшталт класного керівника). На початку вересня ті, хто бажає навчатися в англомовній групі, мають написати про це заяву на ім'я декана і подати її до деканату. Якщо ти переоцінив свої можливості і в процесі навчання зрозумів, що недостатнє володіння англійською заважає розумінню навчального матеріалу, можна перевестися до україномовної групи (бажано не пізніше початку чергового семестру).

Організація навчального процесу

Основним структурним підрозділом університету, який здійснює навчання, є кафедра. Кафедра створюється для викладання тематично споріднених предметів. Наприклад, кафедра вищої математики читає такі дисципліни, як “Вища математика”, “Математичний аналіз”, “Математична статистика”, “Аналітична геометрія” тощо. Кафедра історії та політичної теорії спеціалізується на таких предметах, як “Історія України”, “Українська мова”, “Політологія”. Кафедри поділяються на дві категорії: випускні та невипускні (допоміжні). Випускні кафедри є відповідальними за підготовку фахівців певної спеціальності та викладають предмети, безпосередньо пов’язані з майбутньою спеціальністю студента (переважно на старших курсах). Вони розробляють навчальні плани підготовки своєї спеціальності та координують роботу допоміжних кафедр. Саме викладачі випускної кафедри керують дипломними проектами на заключній стадії підготовки. Твоєю випускною кафедрою є кафедра електропривода. Вона розташована у першому корпусі (перший поверх, кімнати 44, 45, 49). На схемі місце розташування кафедри позначене червоним колом.

Споріднені кафедри та відповідні спеціальності входять до складу факультету. Кафедра електропривода входить до складу електротехнічного факультету, який у свою чергу є складовою частиною Інституту електроенергетики. Факультетом керує деканат на чолі з деканом. Деканат здійснює поточне керування навчальним процесом на підпорядкованих кафедрах та у студентських групах.

Заняття в університеті поділяються на аудиторні та позааудиторні. До аудиторних відносяться лекції (студенти, вивчаючи теорію, лише слухають викладача), практичні заняття (студенти під керівництвом викладача виконують певні розрахункові та графічні завдання), семінарські заняття (проходять у вигляді дискусій, застосовуються переважно в гуманітарних дисциплінах), лабораторні заняття (студенти здійснюють експерименти з використанням лабораторного обладнання). Серед позааудиторних занять вирізняють складення рефератів, виконання домашніх розрахункових та графічних завдань, курсових робіт та проектів, навчальні та виробничі практики, дипломне проектування.

Навчальний рік складається з двох семестрів по дві чверті у кожному. Графік навчального процесу доступний на сайті НТУ «ДП». Невеличкі дисципліни тривають лише одну чверть, інші один або кілька семестрів. Наприкінці кожної чверті студент має отримати оцінку з лабораторних та практичних занять певного предмету, у кінці кожного семестру – з усіх видів занять включно з лекційною частиною курсу. Підсумкова оцінка з предмету враховує оцінки з усіх видів занять, які передбачені програмою

Робочий день поділяється на “пари” тривалістю 80 хв. Розклад дзвінків є у розділі «Корисні посилання» або на сайті НТУ «ДП».

Розклад занять твоєї групи можна подивитися у першому корпусі НТУ «ДП» (на першому поверсі праворуч від головного входу з просп. Д.Яворницького) або на сайті НТУ «ДП» (див. Електротехнічний факультет). Більшість “пар” проводяться щотижня. Проте деякі повторюються лише раз на два тижні або навіть на місяць. Для цього в розкладі слугують т.зв. “чисельник” та “знаменник”. Осінній семестр щороку починається з чисельника, перший тиждень весняного семестру завжди відповідає знаменнику. Протягом місяця чисельників два (перший – на першому тижні, другий – на третьому), знаменників також два (на другому та четвертому тижнях).

Приклад розкладу занять показано на рис. 2. Кожній клітинці розкладу відповідає “пара”. Якщо у розкладі дисципліна записана на всю клітинку, вона проводиться щотижня. “Пара”, записана у верхній частині клітинки (у чисельнику), проводиться у непарні тижні осіннього семестру, записана у знаменнику – у парні.

Приклад розкладу занять
Рис. 2 Приклад розкладу занять

На рис. 2 для групи ЕМ-13-2 дисципліна “Інженерна графіка” проводиться у понеділок на другій парі за чисельником протягом І та ІІ чвертей в аудиторії 125 корпусу №1 (комірка D5, позначена коричневим), а дисципліна “ОТП” – на другій парі за знаменником протягом лише І чверті в аудиторії 17 корпусу №2 (комірка D6). Іноді диспетчер, який складає розклад, внаслідок нестачі місця не має змоги записати дисципліну до рядка відповідної пари. Тоді перед номером аудиторії явним чином позначається номер пари. Так, на рис. 2 для групи ЕМ-13-1 дисципліна “УМ” (позначена чорним) показана у рядку другої пари понеділка, але проводиться на шостій, а дисципліна “Вступ до фаху” для груп ЕМ-13-1 та ЕМ-13-2 (обведена синім) проводиться у середу щотижня, хоча розміщена у рядку чисельника. Для тих самих груп у середу та ж сама дисципліна читається лише у тиждень першого чисельника. На деяких кафедрах (фізики, фізичного виховання, іноземної мови тощо) є свій власний розклад проведення лабораторних та практичних занять, і номери аудиторій у загально університетському розкладі не відображаються. На рис. 2 позначка “2 лаб” для дисципліни “Фізика” (позначена рожевим) означає, що заняття відбуваються в корпусі №2, а номер лабораторії можна з'ясувати у розкладі кафедри фізики.

У разі виникнення будь-яких проблем із розкладом старості групи слід звертатися до диспетчерської (ауд. 1/98а). З графіком навчального процесу та навчальними планами твоєї групи можна ознайомитись тут.

Бібліотека НТУ «ДП» за тематичною наповненістю та кількістю книжок і журналів є найкращою технічною бібліотекою міста. Вона розташована у першому корпусі. У читальних залах (електротехнічної літератури – кімн. 3, гуманітарної літератури – кімн. 11, економічної літератури – кімн. 107) ти зможеш користуватися підручниками, методичними посібниками, журналами відповідної тематики. В абонементі технічної літератури (кімн. 4) та в абонементі художньої літератури (кімн. 36) можна взяти книжки додому. У каталозі (кімн. 37) можна перевірити, чи є потрібне видання у фондах бібліотеки та оформити замовлення. Там завжди є черговий бібліограф, котрий відповість на будь-які запитання.

Навчаючись на нашій спеціальності, ти можеш паралельно отримувати в НТУ «ДП» другу вищу освіту (вступ на другий або третій курс залежно від ступеня спорідненості першої та другої спеціальностей). Подробиці можна довідатися в Міжгалузевому інституті безперервної освіти: (0562) 39 64 95, 46 90 13.

Студенти університету мають можливість безкоштовно отримати ліцензійне програмне забезпечення компаній Microsoft та Autodesk.

В університеті працюють мовні центри, де можна удосконалити свої знання з англійської, німецької, польської, іспанської та японської мов.

Наш університет – один із небагатьох дніпропетровських вишів, що мають військову кафедру. Військова підготовка відбувається на 3-4 курсах (для студентів скороченої форми навчання – на 1-2 курсах). Навчання – лише платне. Випускники військової кафедри отримують військове звання офіцера запасу.

Ті студенти нашої спеціальності, які, окрім занять за розкладом, бажають попрацювати головою та руками і отримати додаткові навички, можуть звернутися до Навчальних центрів при кафедрі електропривода (центр компанії Шнейдер Електрік – ауд. 5/34 та центр компанії Вакон – ауд. 5/35) або до лабораторії інновацій та трансфертехнологій Інституту електро­енергетики (С.С. Худолій). Там можна попрактикуватися в електро­монтаж­них роботах, програмуванні мікро­процесорних контролерів, взяти участь у створенні та налагодженні нових лабораторних стендів. Подробиці можна з'ясувати у куратора своєї групи.

Міжнародні обміни. Кафедра електропривода традиційно має тісни зв'язки з іноземними (насамперед німецькими та польськими) технічними університетами та компаніями. Завдяки цьому щороку наші студенти 2-3 курсів проходять практику на польських підприємствах. На старших курсах є можливість пройти довготермінове (до півроку) стажування в компаніях та університетах Німеччини. Серед компаній-партнерів слід зазначити Bosch, Bauer Gear Motor, FESTO, HELDELE, Schuler, AUMA, Dietz-Motoren. Фінансується стажування німецькою стороною або Міністерством освіти і науки України. Кожному з наших стажистів доручають завдання, пов'язане з інноваційними проектами компанії. За матеріалами стажування вони готують дипломні проекти або магістерські роботи. Звичайно, участь у подібних проектах передбачає відповідний рівень підготовки та володіння німецькою або англійською мовами. Останніми роками щорічна кількість студентів кафедри, які перебувають на стажуванні в Німеччині, сягає 2-3 осіб, хоча запити наших німецьких колег набагато більші. По закінченні НТУ «ДП» більшість стажистів залишаються на кафедрі як аспіранти, наукові співробітники або викладачі, продовжуючи роботу над спільними проектами та періодично повторюючи закордонні стажування. Деякі з них знаходять постійну роботу в німецьких компаніях.

Для студентів діють програми Work&Travel, завдяки яким вони, працюючи в США, удосконалюють свою англійську в середовищі носіїв мови.

Не лише навчання

У вільний від занять час студенти мають можливість займатися спортом (в університеті традиційно культивуються футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, настільний та великий теніс, армспорт, карате, дзюдо, бокс, кульова стрільба). Провадяться чемпіонати університету, діють збірні команди, абонементні спортивно-оздоровчі групи.

У культурно-освітньому центрі працюють гуртки різного роду (танцювальні, співочі тощо).

На кожному факультеті є команди “Що, де, коли?” та “Клуб веселих та кмітливих”. Діє студентський прес-центр (кімн. 5/48), який видає газету для студентів.

Влітку функціонує табір відпочинку “Гірник” на р. Самара.

В НТУ «ДП» діють два музеї: історії університету та геолого-мінералогічний.

Дніпропетровськ є не лише потужним промисловим містом, а й значним культурним центром. Тут є театри (Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Дніпровський академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, Дніпровський академічний театр драми і комедії, театр одного актора «Крик», Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр, молодіжний театр-студія “Віримо!”, Дніпропетровський Будинок органної та камерної музики тощо), музеї (історичний, художній), сучасні кінотеатри. У виставкових комплексах “Метеор” та “ТАКО” провадяться промислові виставки (у тому числі електротехнічної тематики).

З новинами кафедри електропривода, іншою актуальною інформацією можна ознайомитися в групі Facebook “Кафедра електропривода - НТУ Дніпровська політехніка”.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт