Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЛЯ ТИХ, ХТО ВСТУПАЄ В МАГІСТРАТУРУ

До магістратури за спеціалізацією «Електромеханічні системи автома­тизації та електро­привод» в НТУ «ДП» мають право вступати випускники бакалаврату спеціальності 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка» будь-якого ВНЗ України. Тривалість навчання 1,5 роки. Держзамовлення звичайно становить близько 90% кількості бюджетних місць на випускному курсі бакалаврату. Кількість бюджетних місць поточного року можна знайти в системі КОНКУРС (http://vstup.info) та на сайті НТУ «ДП» (звичайно на сторінці «Оголошення»). Консультації з питань вступу на 5 курс можна отримати у приймальній комісії (ауд. 4/20) та на кафедрі електроприводу.

Магістерська робота має переважно дослідницький характер, а її структура нестандартна та визначається звичайно предметом та методами досліджень. Звичайно, майбутній магістр повинен мати схильність до наукових досліджень, а виконання магістерської роботи потребуватиме від нього більше зусиль порівняно з дипломним проектом бакалавра.

Для вступу на 5 курс необхідно здавати іспит з фаху (програму іспиту можна знайти тут) та іноземної мови (програму іспиту можна знайти тут). На іспит зі спеціальності виноситься матеріал дисциплін «Теорія електро­приводу», «Системи керування електро­приводами», «Теорія автоматичного керування», «Електроніка та мікро­­схемо­техніка», «Силові перетворювачі автоматизованих електро­приводів», «Електричні машини».

Рейтинговий бал

Конкурсний бал при вступі до магістратури визначається таким чином:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*Д,

де П1 – результат вступного випробування з фаху; П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови; Д – середній бал додатка до диплома бакалавра (за 200-бальною шкалою); К1 = 0,5; К2 = 0,4; К3 = 0,1 – вагові коефіцієнти.

Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 124 бала, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS, або сертифікатом СELA (не нижче рівня B1), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Які документи потрібні?

Для участі в конкурсі необхідно подати документи:

 • заява;
 • диплом бакалавра і додаток до нього (оригінали або копії);
 • копію паспорта (оригінал пред’являється особисто);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • документи, які засвідчують право абітурієнта на додаткові бали.

Можна подати до 3 заяв на конкурсні пропозиції університету (не більше 2 з них на місця державного замовлення).

Приклад заяви на вступ на рівень магістра.

Не запізнитися

Прийом документів починається 12 липня та закінчується 26 липня. Документи приймають зазвичай в ауд. 1/50. Поточні рейтингові списки абітурієнтів можна знайти в системі «Конкурс» (http://vstup.info).

Іспити відбуваються з 27 липня по 12 серпня.

Дати оприлюднення остаточних рейтингових списів рекомендованих:

 • на бюджетні місця – 13 серпня;
 • на навчання за контрактом – 19 серпня.

Кінцеві терміни здачі оригіналів документів:

 • на бюджетні місця – 18 серпня;
 • на навчання за контрактом – 25 серпня.

Зарахування:

 • на бюджетні місця – 20 серпня;
 • на навчання за контрактом – 26 серпня.

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності отриманої на іспиті оцінки, можете не пізніше наступного дня після після оголошення результатів подати заяву на апеляцію. Ця заява анулює результат іспиту, а екзаменаційна робота оцінюється наново у процесі співбесіди з абітурієнтом. Додаткове опитування абітурієнта під час апеляції не допускається. Остаточна оцінка оголошується одразу після співбесіди. На апеляцію абітурієнт має з’явитися особисто (з паспортом).

ЯКЩО ТИ ЗАКІНЧИВ БАКАЛАВРАТ НЕ НА КАФЕДРІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НТУ «ДП»

Якщо ти маєш диплом бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», отриманий в іншому виші, ти також можеш брати участь у конкурсі на магістерську програму «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Щоб знати більше про те, що тебе чекатиме у нашій магістратурі, ознайомся з переліком дисциплін, які читаються кафедрою електро­приводу, з інформацією про навчальні центри компаній Schneider Electric (Франція) та Vacon (Фінляндія), обладнання яких задіяне у навчальному процесі магістрів. Якщо ти непогано володієш англійською або німецькою мовою та готовий брати участь у науковій роботі, у нас ти матимеш нагоду побувати на піврічному стажуванні в технічних університетах та промис­лових компаніях Німеччини. Ознайомся з відгуками наших випускників. Подивись фотографії та відеоролики про кафедру та спеціальність. Відвідай нашу сторінку Facebook, де можна довідатися про місця праце­влаштування та сфери діяльності наших випускників, їхню думку про навчання на кафедрі та багато іншого.


© 2006-2023 Інформація про сайт