Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ДЛЯ ТИХ, ХТО ВСТУПАЄ В МАГІСТРАТУРУ

До магістратури за освітньою програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в НТУ «ДП» мають право вступати особи, які здобули ступінь бакалаврату, магістра або ОКР спеціаліста будь-якої спеціальності та будь-якого ЗВО України. Тривалість навчання 1,5 роки. Держзамовлення звичайно становить близько 90% кількості бюджетних місць на випускному курсі бакалаврату. Кількість бюджетних місць поточного року можна знайти в системі КОНКУРС (http://vstup.info) та на сайті НТУ «ДП» (звичайно на сторінці «Оголошення»). Консультації з питань вступу на 5 курс можна отримати у приймальній комісії (ауд. 4/20) та на кафедрі електропривода.

Магістерська робота має переважно дослідницький характер, а її структура нестандартна та визначається звичайно предметом та методами досліджень. Звичайно, майбутній магістр повинен мати схильність до наукових досліджень, а виконання магістерської роботи потребуватиме від нього більше зусиль порівняно з дипломним проектом бакалавра.

Для вступу на 5 курс необхідно здавати іспит з фаху (програму іспиту можна знайти тут) та іноземної мови (програму іспиту можна знайти тут). На іспит зі спеціальності виноситься матеріал дисциплін «Теорія електро­приводу», «Системи керування електро­приводами», «Теорія автоматичного керування», «Електроніка та мікро­­схемо­техніка», «Силові перетворювачі автоматизованих електро­приводів», «Електричні машини».

Рейтинговий бал

Конкурсний бал при вступі до магістратури визначається таким чином:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*Д,

де П1 – результат вступного випробування з фаху; П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови; Д – середній бал додатка до диплома бакалавра (за 200-бальною шкалою); К1 = 0,5; К2 = 0,4; К3 = 0,1 – вагові коефіцієнти.

Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні менш як 124 бала, позбавляються права участі в наступному вступному випробуванні та в конкурсі.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, IELTS, або сертифікатом СELA (не нижче рівня B1), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Які документи потрібні?

Для участі в конкурсі необхідно подати документи:

  • заява;
  • диплом бакалавра і додаток до нього (оригінали або копії);
  • копію паспорта (оригінал пред’являється особисто);
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • документи, які засвідчують право абітурієнта на додаткові бали.

Можна подати до 3 заяв на конкурсні пропозиції університету (не більше 2 з них на місця державного замовлення).

Приклад заяви на вступ на рівень магістра.


Якщо Ви сумніваєтесь у правильності отриманої на іспиті оцінки, можете не пізніше наступного дня після після оголошення результатів подати заяву на апеляцію. Ця заява анулює результат іспиту, а екзаменаційна робота оцінюється наново у процесі співбесіди з абітурієнтом. Додаткове опитування абітурієнта під час апеляції не допускається. Остаточна оцінка оголошується одразу після співбесіди. На апеляцію абітурієнт має з’явитися особисто (з паспортом).

ЯКЩО ТИ ЗАКІНЧИВ БАКАЛАВРАТ НЕ НА КАФЕДРІ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НТУ «ДП»

Якщо ти маєш диплом бакалавра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», отриманий в іншому виші, ти також можеш брати участь у конкурсі на магістерську програму «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Щоб знати більше про те, що тебе чекатиме у нашій магістратурі, ознайомся з переліком дисциплін, які читаються кафедрою електро­приводу, з інформацією про навчальні центри компаній Schneider Electric (Франція) та Vacon (Фінляндія), обладнання яких задіяне у навчальному процесі магістрів. Якщо ти непогано володієш англійською або німецькою мовою та готовий брати участь у науковій роботі, у нас ти матимеш нагоду побувати на піврічному стажуванні в технічних університетах та промис­лових компаніях Німеччини. Ознайомся з відгуками наших випускників. Подивись фотографії та відеоролики про кафедру та спеціальність. Відвідай нашу сторінку Facebook, де можна довідатися про місця праце­влаштування та сфери діяльності наших випускників, їхню думку про навчання на кафедрі та багато іншого.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт