Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна: «Комп’ютерні технології в задачах електромеханіки»

Предмет вивчення: системи керування базами даних, засоби автоматизованого проектування.

Основні розділи: побудова бази даних, робота з даними в режимі таблиці, модифікація даних за допомогою запитів дії та вибірки, побудова та налагодження форм, розробка звіту. Робота з пакетом AutoCAD (методи проекцій, перетин поверхонь площинами, з'єднання предметів за допомогою різьби, взаємний перетин поверхонь, правила нанесення розмірів, правила оформлення проектів і дипломних робіт згідно зі стандартами).

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – доц. В.А.Бородай

Файли для завантаження
по дисципліні «Комп’ютерні технології в задачах електромеханіки»:

  • Конспект лекцій з розділу «Системи керування базами даних» (1,35MБ)
  • Методичні вказівки до лабораторних рабіт з розділу ««Системи керування базами даних» (238КБ)
  • Перелік рекомендованої літератури

  • Література за тематикою дисципліни


    © 2006-2022 Інформація про сайт