Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кафедра електропривода є випусковою для спеціальності 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка». Дисципліни, які викладає кафедра, готують майбутніх фахівців для роботи у сфері Електропривода, мехатроніки та робототехніки.

Для тих випускників шкіл, хто вступає на спеціальність 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка», передбачено дві пільги, які підвищують шанси отримати бюджетне місце:

 • рейтинговий бал вступника множиться на галузевий коефіцієнт ГК=1,02 (лише для заяви з пріоритетом №1 та 2);
 • якщо за результатами всеукраїнського конкурсу за спеціальністю не всі бюджетні місця в НТУ «ДП» були заповнені, на вакантні місця рекомендуються найкращі з тих, хто не пройшов за конкурсом на бюджетні місця і зарахований на контрактну форму навчання (т.зв. «підтягування»).

Кваліфікація, що надається:

 • бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Загальний ліцензований обсяг прийому:

 • 400 осіб.

Навчання за рахунок:

 • держбюджету
 • за контрактом.

Форми навчання:

 • денна (4 роки в бакалавраті),
 • денна зі скороченим терміном навчання (3 роки в бакалавраті).

Для вступників на основі ПСЗО (після школи)

Вступ на БЮДЖЕТ

 • Національний мультипредметний тест (НМТ) 2022 року
  1. Українська мова (ваговий коефіцієнт 0,3),
  2. Математика (ваговий коефіцієнт 0,5),
  3. Історія України (ваговий коефіцієнт 0,2). 
 • Або результати зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) 2019-2021 років.

Вступ на КОНТРАКТ

 • Мотиваційний лист

Для вступників на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Вступ на БЮДЖЕТ

 • Національний мультипредметний тест (НМТ) 2022 року
  українська мова (0,5) та математика(0,5);
 • ЗНО 2019 – 2021 років
  українська мова / українська мова та література (0,5) та математика (0,5).

Вступ на КОНТРАКТ

 • національний мультипредметний тест (НМТ) 2022 року
  українська мова (0,5) та математика(0,5);
 • ЗНО 2019 – 2021 років
  українська мова / українська мова та література (0,5) та один предмет на вибір вступника (0,5).

Прохідний бал для випускників шкіл:

 • 129 — 2016 р.,
 • 128 — 2017 р.,
 • 105 — 2018 р.,
 • 131 — 2019 р.
 • 126.4 — 2020 р.,
 • 125.9 — 2021 р.

ЕЛЕКТРОПРИВОД

Що таке електромеханіка
Що таке електропривод
25 термінів з електроприводу та автоматизації
Що таке автоматизація

ЕЛЕКТРОПРИВОД складається з електродвигуна, механічної передачі, напівпровідникового перетворювача енергії та системи автоматичного керування.

ЕЛЕКТРОПРИВОД — це:

 • основний засіб для приведення до руху машин та механізмів;
 • складова частина системи автоматизації технологічного процесу;
 • головний резерв енергозбереження (понад 60% всієї електроенергії, виробленої в Україні, споживається електро­приводами).

ЕЛЕКТРОПРИВОДИ є всюди: від побутової техніки та автомобіля до харчової промисловості, залізничного транспорту, металургії та машино­будування. 

ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ХАРАКТЕРНІ:

 • повсюдна поширеність;
 • автоматизований електропривод є інтегральною сферою знань на стику електротехніки, електроніки, механіки, автоматики, IT-технологій;
 • швидке оновлення технічних засобів;
 • широта профілю підготовки;
 • різноманітні можливості працевлаштування.

МЕХАТРОНІКА

Що таке мехатроніка
Що таке електропривод
Що таке автоматизація

МЕХАТРОНІКА — галузь науки і техніки, присвячена створенню та експлуатації машин і систем із комп’ютерним керуванням рухом, яка базується на знаннях у галузях електромеханіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматики та IT-технологій. Мехатроніка та робототехніка — високотехнологічна основа сучасного автоматизованого виробництва;

До мехатронних систем належать верстат із програмним керуванням, пакувальна машина, робот (промисловий або побутовий), мотор-колесо електромобіля, 3D-принтер, сегвей, дрон, сучасна офісна техніка тощо.

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАТРОНІКИ:

 • висока точність виконання механічних операцій;
 • широке використання IT-технологій та програмного керування обладнанням;
 • поєднання електромеханічних, електронних, обчислювальних вузлів в єдине конструктивне ціле (мехатронний модуль);
 • проникнення мехатроніки та робототехніки з промисловості до побутової, біомедичної, аерокосмічної, військової техніки;
 • глибока підготовка в галузі електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів автоматизації.

Умови вступу для випускників технікумів, коледжів та ВПУ

З 2004 р. здійснюється прийом на навчання зі скороченим терміном випускників технікумів, коледжів та ВПУ. На спеціальність 141 можуть вступати молодші спеціалісти будь-яких спеціальностей. Прийом здійснюється на 1 курс зі скороченим терміном навчання (комплектується окрема група з особливою програмою, отримання диплому бакалавра через 3 роки).

Конкурсний відбір здійснюється окремо від випускників шкіл. Форма навчання — тільки денна.

Перелік технікумів (коледжів), випускники яких успішно завершили навчання в НТУ «ДП» за спеціальністю 141 «Електро­енергетика, електротехніка та електромеханіка».

Група з викладанням англійською мовою

З 2009 р. у зв’язку зі збільшенням попиту на інженерів зі знанням іноземних мов здійснюється набір до групи з викладанням більшості предметів англійською мовою. На молодших курсах передбачено інтенсивне вивчення англійської, на наступних – викладання понад 70% фундаментальних та спеціальних предметів цією мовою та стажування в технічних університетах Європи.

Міжнародні обміни

Студенти, а також випускники, нашої кафедри мають можливість проходити практику, стажування та навчання в іноземних ВНЗ. Програми міжнародного обміну дають можливість підготувати унікальний матеріал для дипломної (магістерської) роботи, ознайомитись з іншими підходами в науці та освіті, а також завести нові знайомства. Кожного року учасниками міжнародних програм стають декілька наших кращих студентів.

На нашій кафедрі вчаться також студенти з Марокко, Палестини, Йорданії, Анголи, Єгипту, Нігерії, Росії, Білорусі, Таджикистану, Узбекистану.

На кого ми чекаємо

Базовими шкільними предметами для спеціальності є математика, фізика, інформатика. Ми знайдемо спільну мову з тими, хто полюбляє електро­техніку, електроніку, мехатроніку, робото­техніку або радіотехніку, хто з захопленням працює на персональних комп'ютерах.

Куди нести документи в липні

Документи на вступ за спеціальністю 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка» подаються до відділу приймальної комісії інституту електроенергетики НТУ «ДП», який розташовано у 4 корпусі в ауд. 12 (у підвалі).
Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт