Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем»

Предмет вивчення: енергетичні складові перехідних процесів в електроприводі; втрати енергії та ККД систем електропривода; аналіз практичних способів енергозбереження засобами електропривода; енергетична ефективність вентильного електропривода та способи її підвищення; енергозберігаючі технології на базі регульованого асинхронного електропривода; економія енергоресурсів в промисловості та ЖКГ.

Основні розділи: втрати енергії та ККД електропривода; оцінка енергетичної ефективності різних систем електроприводів; енергетична ефективність частотно-керованого електропривода; економія електроенергії в насосах, вентиляторах, компресорах; використання частотно-керованого електропривода та засобів автоматизації в промисловості.

Види навчальних занять: лекції, практичні роботи.

Лектор – проф. С.С. Худолій


Файли для завантаження
з дисципліни «Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем»:

  • Загальні відомості
  • Енергетичні процеси в електроприводі
  • Худолій С.С. та ін. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем» для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 13 с.
  • © 2006-2022 Інформація про сайт