Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми дисциплін

Бакалавр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

прийом 2021 р.

 • Українська мова
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві (англ.)
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська, німецька, французька)
 • Фізична культура і спорт
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Правознавство
 • Правознавство (англ.)
 • Цивільна безпека
 • Цивільна безпека (англ.)
 • Вища математика
 • Вища математика (англ.)
 • Загальна фізика
 • Технічна механіка
 • Технічна механіка (англ.)
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Обчислювальна техніка та програмування (англ.)
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інженерна та комп’ютерна графіка (англ.)
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теоретичні основи електротехніки (англ.)
 • Електротехнічні матеріали
 • Електротехнічні матеріали (англ.)
 • Електричні машини
 • Електричні машини (англ.)
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Основи метрології та електричних вимірювань (англ.)
 • Основи електроприводу
 • Основи електроприводу (англ.)
 • Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії
 • Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії (англ.)
 • Електроніка, мікропроцесорна техніка та засоби автоматизації
 • Електричні апарати
 • Електроустаткування станцій та підстанцій
 • Електричні системи та мережі
 • Економіка та організація виробництва
 • Релейний захист та автоматика
 • Перехідні процеси в системах електропостачання
 • Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
 • Проектування та технічне обслуговування електромеханічних систем
 • Охорона праці в електроустановках

 • ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ кафедри електропривода для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  2021/22 навч. рік

  2022/23 навч. рік

  Магістр

  Доктор філософії (PhD)  © 2006-2022 Інформація про сайт