Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Робочі програми та силабуси дисциплін

Бакалавр

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

прийом 2021 р.

 • Українська мова
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві
 • Цивілізаційні процеси в українському суспільстві (англ.)
 • Іноземна мова професійного спрямування (англійська, німецька, французька)
 • Фізична культура і спорт
 • Ціннісні компетенції фахівця
 • Правознавство
 • Правознавство (англ.)
 • Цивільна безпека
 • Цивільна безпека (англ.)
 • Вища математика
 • Вища математика (англ.)
 • Загальна фізика
 • Технічна механіка
 • Технічна механіка (англ.)
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Обчислювальна техніка та програмування (англ.)
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Інженерна та комп’ютерна графіка (англ.)
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теоретичні основи електротехніки (англ.)
 • Електротехнічні матеріали
 • Електротехнічні матеріали (англ.)
 • Електричні машини
 • Електричні машини (англ.)
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Основи метрології та електричних вимірювань (англ.)
 • Основи електроприводу
 • Основи електроприводу (англ.)
 • Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії
 • Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії (англ.)
 • Електроніка, мікропроцесорна техніка та засоби автоматизації
 • Електричні апарати
 • Електроустаткування станцій та підстанцій
 • Електричні системи та мережі
 • Економіка та організація виробництва
 • Релейний захист та автоматика
 • Перехідні процеси в системах електропостачання
 • Енергоефективність та надійність електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем
 • Проектування та технічне обслуговування електромеханічних систем
 • Охорона праці в електроустановках

 • ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ кафедри електропривода для спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  2021/22 навч. рік

  2022/23 навч. рік

  2023/24 навч. рік

  Прийом 2020 (на 4-й курс, нормативний термін навчання)

  Дисципліна Обсяг,
  години/ кредити
  Темп викладання
  лк.; пр./сем.; лаб.
  Чверть Документи
  Фахові навчальні дисципліни
  Особливі режими електричних мереж 120/4 1 лк, 2 пр 13, 14 Робоча програма
  Силабус
  Системи керування електроприводами 360/12 3 лк, 2 лр 13, 14, 15 Робоча програма
  Силабус
  Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів 120/4 2 лк, 1 пр 13, 14 Робоча програма
  Силабус
  Сервоприводи 240/8 4 лк, 2 лр 15 Робоча програма
  Силабус
  Мехатроніка та робототехніка 120/4 2 лк, 2 лр 13, 14 Робоча програма
  Силабус
  Мехатроніка та робототехніка (англ.) 120/4 2 лк, 2 лр 13, 14 Робоча програма
  Силабус

  Прийом 2021 (на 3-й курс, нормативний термін навчання)

  Дисципліна Обсяг,
  години/ кредити
  Темп викладання
  лк.; пр./сем.; лаб.
  Чверть Документи
  Фахові навчальні дисципліни
  Теорія електроприводу 240/8 3лк,
  2лк, 2лр
  2лк, 1лр, 1пр
  9,
  10,
  14
  Робоча програма
  Силабус
  Теорія автоматичного керування 120/4 2 лк, 1 пр 10, 11, 12 Робоча програма
  Силабус

  Прийом 2021 (на 3-й курс, скорочений термін навчання)

  Дисципліна Обсяг,
  години/ кредити
  Темп викладання
  лк.; пр./сем.; лаб.
  Чверть Документи
  Фахові навчальні дисципліни
  Системи керування електроприводами 360/12 3 лк, 2 лр 9, 10, 11 Робоча програма
  Силабус
  Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів 120/4 2 лк, 1 пр 9, 10 Робоча програма
  Силабус
  Сервоприводи 240/8 4 лк, 2 лр 11 Робоча програма
  Силабус
  Мехатроніка та робототехніка 120/4 2 лк, 2 лр 9, 10 Робоча програма
  Силабус
  Теорія автоматичного керування 120/4 2 лк, 1 пр 9, 10 Робоча програма
  Силабус
  Особливі режими електричних мереж 120/4 1 лк, 2 пр 9, 10 Робоча програма
  Силабус

  Прийом 2022 (на 2-й курс, скорочений термін навчання)

  Дисципліна Обсяг,
  години/ кредити
  Темп викладання
  лк.; пр./сем.; лаб.
  Чверть Документи
  Фахові навчальні дисципліни
  Теорія електроприводу 240/8 3лк,
  2лк, 2лр
  2лк, 1лр, 1пр
  5,
  6,
  7
  Робоча програма
  Силабус

  Магістр

  за другим (магістерським) рівнем
  Дисципліна Обсяг,
  години/ кредити
  Темп викладання
  лк.; пр./сем.; лаб.
  Чверть Документи
  Обов'язкові дисципліни
  Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька) 180/6 5 пр 1, 2 Робоча програма
  Силабус
  Управління безпекою, автономність і відповідальність у професійній діяльності 90/3 3 лк/2 пр 3 Робоча програма
  Силабус
  Моделювання електротехнічних та електромеханічних систем 120/4 1 лк/1 лр
  1 лк/2 лр
  1,
  2
  Робоча програма
  Силабус
  Інтелектуальне електропостачання SmartGrid у системах розподіленої генерації 240/8 2 лк/1 пр 1, 2 Робоча програма
  Силабус
  Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств 120/4 2 лк/1 пр 1 Робоча програма
  Силабус
  Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів 210/7 2 лк/1 пр 1, 2 Робоча програма
  Силабус
  Передатестаційна практика МВ
  Виробнича практика МВ
  Виконання кваліфікаційної роботи МВ
  Вибіркові дисципліни
  Оптимізація процесів електромеханічного перетворення енергії 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Сучасні методи синтезу систем керування 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Схемотехнічне проектування в електромеханіці 120/4 2 лк/1 пр
  0 лк/2 пр
  3,
  4
  Робоча програма
  Силабус
  Електромеханічні системи загальнопромислових установок 120/4 2 лк/2 лр/1 пр 4 Робоча програма
  Силабус
  Мережеві технології автоматизації 120/4 1 лк/2 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Інтелектуальні системи керування та захисту 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Інноваційні теплові та електричні джерела енергії 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Електромагнітна сумісність систем електропостачання 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Управління електроспоживанням 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Сучасна перетворювальна техніка 120/4 1 лк/2 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Енергозбереження у промисловому та муніципальному секторах 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Моделювання об’єктів електроенергетики 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус
  Перспективні тенденції розвитку відновлюваної енергетики 120/4 2 лк/1 пр 3, 4 Робоча програма
  Силабус

  Доктор філософії (PhD)  Сервіси

  Розклад

  Соціальні мережі

  Facebook
  YouTube

  Інформаційне партнерство

  Прес-центр
  Закон про вищу освіту
  © 2006-2024 Інформація про сайт