Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна: «Теорія електроприводу»

Предмет вивчення: електромеханічні властивості, характеристики, режими роботи, динамічні властивості, енергетичні показники і область застосування електромеханічних систем з двигунами постійного і змінного струму.

Основні розділи: характеристики та режими роботи електроприводів з двигунами постійного і змінного струму; динаміка розімкнутих електромеханічних систем; способи регулювання координат і принципи управління електроприводами; розрахунок потужності і вибір типу електроприводу; енергозбереження засобами електропривода.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, курсовий проект.

Лектор – проф. А.А.Колб

Файли для завантаження
з дисципліни «Теорія електроприводу»:

 • Колб А. А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електропривода» (Частина 1) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / А.А.Колб. Нац. техн. ун- т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 53 с.
 • Колб А. А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електропривода» (Частина 2) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / А.А.Колб. Нац. техн. ун- т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 47 с.
 • Колб А. А. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електропривода» (Частина 3) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / А.А.Колб. Нац. техн. ун- т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 36 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з нормативної дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напрямку «Електромеханіка» (478KБ)
 • Рекомендована література (45KБ)
 • Додаткові матеріали

 • E. Nolle, A. Beshta. Elektrische Maschinen und Antriebe (нім. та англ.)
 • Колб Ант.А, Колб А.А. Теорія електроприводу: Навчальний посібник. – 2-е вид. перероб. і доп.–Д., Національний гірничий університет, 2010. – 540 с.

 • Література за тематикою дисципліни


  © 2006-2022 Інформація про сайт