Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Теоретична частина

Розрахунок траєкторії руху «Car Vali»:

Робот-електромобіль «Car Vali» має проїхати по ротонді, вписуючись у ширину допустимої зони (Allowed zone) дороги (рис.4). Початок руху визначимо в системі координат \( x_{world}, y_{world} \), що пов’язана з дорогою (рис.4).

Маршрут робота-електромобіля «Car Vali»
Рис.4. Маршрут робота-електромобіля «Car Vali»

Прив’язавши цю систему координат до переднього мосту робота на початку ротонди, стартовою позицією (Start position) обираємо позицію в системі координат \( (x_0,y_0) \), що повернута відносно системи координат \( x_{world}, y_{world} \) на кут \(π⁄2 \) (рис.5).

Системи координат робота-електромобіля «Car Vali»
Рис.5. Системи координат робота-електромобіля «Car Vali»

Для формування траєкторії руху необхідно покроково вводити ділянки траєкторії заданої довжини \(∆l\) під певним кутом \(θ\) (рис.5). Для забезпечення руху робота під цим кутом слід керувати кутовими швидкостями обертання лівого \(ω_l\) і правого \(ω_r\) колес електромобіля, забезпечуючи різницю лінійних швидкостей коліс \(∆V_v = (ω_l - ω_r ) r_v \), об/хв, де \(r_v \) – радіус колеса. При цьому лінійна швидкість електромобіля \(V_v \) (швидкість точки \(0_v \) початку системи координат \( (x_v, y_v) \) буде середнім значенням лінійних швидкостей лівого і правого коліс (рис.5).

Повертання робота на кут \(θ\) відбувається з плечем \(B_v \) (ширина колісної бази) відносно осі обертання, що проходить по відповідному колесу (рис.6).

Повертання робота-електромобіля «Car Vali»
Рис.6. Повертання робота-електромобіля «Car Vali»

Таким чином, для i-ї ділянки можемо записати наступну систему рівнянь:

\[∆V_{v,i}=∆ω_{v,i} B_v = (ω_{l,i} - ω_{r,i} ) r_v , \] (1)
\[∆ω_{v,i}=(ω_{l,i} - ω_{r,i} ) \frac{r_v}{B_v} , \] (2)
\[ ∆θ_{v,i} =∆ω_{v,i} dt,\] (3)
\[θ_{v,i}=θ_{v,i-1}+∆θ_{v,i} \] (4)

З формули (4) випливає, що зміни кута повороту \(∆θ_{v,i}\) на \(i\)-му кроці (ділянці) складені з кутом повороту на \(i-1\)-му кроці призводить до кута повороту \(∆θ_{v,i}\).

Зміна кута повороту призводить до зміни координат в системі координат \( (x_0, y_0) \):

\[∆x_{0,i} =(V_{v,i} dt) cos(θ_{v,i} ), \] (5)
\[∆y_{0,i} = (V_{v,i} dt) sin(θ_{v,i} ). \] (6)

Положення робота в осях \( (x_0, y_0) \) на \(i\)-му кроці визначиться координатами

\[x_{0,i} =x_{0,i-1} + ∆x_{0,i}, \] (7)
\[y_{0,i}=y_{0,i-1}+y_{0,i}. \] (8)

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт