Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Схемотехнічне проектування в електромеханіці»

Предмет вивчення: програмована логічна інтегральна схема (ПЛІС) Altera, електронні логічні пристрої на базі ПЛІС Altera (синтез, режими роботи, принципи управління, моделювання роботи).

Основні розділи: призначення та сфери застосування ПЛІС, програмування ПЛІС Altera, загальні положення алгебри логіки, теореми булевої алгебри, способи запису функцій алгебри логіки, побудова логічних пристроїв на базі ПЛІС Altera, кодування інформації, типові функціональні вузли логічних пристроїв.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – доц. В.А.Бородай

 • Кадрове забезпечення викладання вибіркової навчальної дисципліни
 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
 • Файли для завантаження
  з дисципліни «Схемотехнічне проектування в електромеханіці»:

 • Лабораторні роботи з дисципліни «Схемотехнічне проектування в електромеханіці» (161KБ)
 • Конспект лекцій з дисципліни «Схемотехнічне проектування в електромеханіці» (1,06MБ)
 • Додаткові методичні матеріали:

 • Початкова робота с MAX+PLUS II (228КБ)
 • Використання САПР MAX+PLUS II (353КБ)
 • Програма «MAX+PLUS II Compiler» (70,2КБ)
 • Процедура розробки проекту (76,5КБ)
 • Процедура розробки простого проекту (69,7КБ)
 • Процедура відкриття раніше створеного проекту (64КБ)
 • Доступні типи мікросхем (27КБ)
 • Розшифровка найменування мікросхеми (89,5КБ)
 • Примітиви:

 • Примітиви входів-виходів (65,4КБ)
 • Примітиви буферів (87КБ)
 • Примітиви логічних елементів (116КБ)
 • Примітиви тригерів (78КБ)
 • Примітиви тригерів 2 (76КБ)
 • Примітиви шин і лічильника 4counter (48КБ)
 • Інші примітиви (65КБ)

 • © 2006-2022 Інформація про сайт