Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Мережеві технології автоматизації»

Предмет вивчення:

Основні розділи:

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – доц. Яланський О.А.

  • Кадрове забезпечення викладання вибіркової навчальної дисципліни
  • Робоча програма навчальної дисципліни
  • Силабус
  • Файли для завантаження з дисципліни «МТА»:

    Лабораторні роботи:

    © 2006-2022 Інформація про сайт