Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Передатестаційна практика та підготовка кваліфікаційної роботи магістра

Файли для завантаження:

  • Казачковський М.М. Методичні рекомендації до передатестаційної практики та підготовки кваліфікаційної роботи магістрів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / М.М. Казачковський, О.А.Яланський, О.С.Бешта, Р.О.Боровик, С.С.Худолій, О.В.Балахонцев, В.А.Бородай, Колб А.А. Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2021. – 28 с.
  • Методичні вказівки до виконання економічної частини кваліфікаційної роботи для студентів напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / Укладач: Л.В. Тимошенко - Дніпро: НТУ «ДП», 2020. - 18 с.
  • Додаткові матеріали:

  • Методичні вказівки до розрахунку електроприводів верстатів з ЧПУ (955КБ)
  • Для старост та студентів груп (Бланк успішності дипломника, Обхідний лист 5 курс)
  • © 2006-2022 Інформація про сайт