Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Інтелектуальні системи керування та захисту»

Предмет вивчення: системи і пристрої мікропроцесорного керування та захисту електричних машин; методи розрахунку, налаштування та перевірки пристроїв мікропроцесорного керування та захисту електричних двигунів; принципи роботи автоматичних пристроїв захисту двигунів та окремих ділянок мережі живлення.

Основні розділи: призначення захистів та автоматики електродвигунів; склад мікропроцесорних пристроїв захисту та керування; мікропроцесорні пристрої керування електродвигунами; багатофункційне мікропроцесорне реле захисту та керування TeSys T; інтелектуальний пускач TeSys U; автоматичні вимикачі Compact NSX.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – ст. викл. Боровик Р.О.

 • Кадрове забезпечення викладання вибіркової навчальної дисципліни
 • Робоча програма навчальної дисципліни
 • Силабус
 • Файли для завантаження з дисципліни «МСКЗ»:

 • Багатофункційне мікропроцесорне реле захисту та керування TeSys T
 • Режими роботи нейтралі
 • Інтелектуальний пускач TeSys U
 • Автоматичні вимикачі Compact NSX
 • Лабораторні роботи:


  © 2006-2022 Інформація про сайт