Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Якщо ти закінчив технікум (коледж)

Більша частина ЗВО на більшість своїх спеціальностей приймають не лише недавніх школярів, а й молодших спеціалістів.

У тебе два варіанти: вступати на будь-яку спеціальність на навчання з нормативною тривалістю (через ЗНО), або на навчання зі скороченим терміном на споріднені спеціальності (через вступні іспити). На низку природничих та інженерно-технічних спеціальностей (у тому числі і нашої 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») до конкурсу на навчання зі скороченим терміном допускаються випускники не лише споріднених, а й будь-яких спеціальностей коледжів. Саме про такий спосіб навчання і йдеться далі.

Твій вступний рейтинг формуватиметься інакше, ніж у випускника школи: бал ЗНО з української мови та літератури та бал вступного фахового іспиту зі спеціальності (кожний – за 200-бальною шкалою). Вступні іспити університети проводять наприкінці липня. Щоб здати іспити в липні, треба подати документи у приймальну комісію не пізніше тижня, який передує екзаменаційному тижню. Якщо у додатку до диплому оцінки подані у п’ятибальній шкалі, їх можна перевести у 200-бальну: 3→143; 4→171,5; 5→200. Програму вступного іспиту зі спеціальності для спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в НТУ «ДП» можна завантажити тут.

Тривалість навчання на рівні бакалавра при цьому буде скорочена на 1 рік. Способи організації навчання у різних ЗВО різні: в одних таких, як ти, зберуть в окремі групи і навчатимуть за особливою програмою, в інших – вливатимуть у групи колишніх школярів на другий-третій курси. В НТУ «ДП» ти можеш отримати бюджетне місце, вступивши на 1 курс прискореної форми та вчитися в окремій групі за особливою програмою (3 роки в бакалавраті).

Під час навчання у технікумі (коледжі) загальноосвітні (шкільні) предмети ти вивчав лише на 1 курсі, а на наступних курсах – переважно спеціальні. На момент вступу до університету шкільні предмети майже забуті. Тому поміркуй про підготовчі курси (легше буде здавати іспит з української, легше буде вчитися на першому курсі бакалаврату, можна підтягнутися з інформатики).© 2006-2022 Інформація про сайт