Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Садовой Олександр Валентинович
професорПосада: професор
Вчене звання: професор
Вчений ступінь: доктор технічних наук
E-mail:
Кабінет: 1/44

Навчальна робота

Професор О.В. Садовой викладає дисципліну «Сучасні методи синтезу систем керування» для магістрів, є керівником дипломних проєктів та магістерських робіт.

Наукова діяльність

Фахівець у сфері теорії оптимального керування, енергоефективних електромеханічних систем широкого технологічного призначення, автоматизованих систем керування технологічними процесами та комплексами.

Інша діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07 при НТУ «Дніпровська політехніка»

Нагороди

 • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016).
 • нагрудний знак «Відмінник освіти України» (наказ МОНУ від 11.05.2004 №434-к).
 • нагрудний знак«За наукові та освітні досягнення» (наказ МОНУ від 25.09.2013 №409-к).
 • Державна премія України в галузі науки і техніки 2015 року за роботу «Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення»..
 • Біографія

  Народився у 1945 р. У 1967 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок» і здобув кваліфікацію інженера електромеханіка.

  У 1993 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.03-Електротехнічні комплекси та системи, включаючи їх керування та регулювання. У 1996 році отримав вчене звання професора кафедри електрообладнання промислових підприємств.

  Автор підручника і 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, 11 монографій, 53 патентів і авторських свідоцтв, 353 наукових статей, в тому числі 49 статей у виданнях, які індексуються наукометричною базою Scopus, має індекс Хірша H=7.

  Підготував 2 докторів і 9 кандидатів технічних наук

  За останні п’ять років опублікував 6 монографій, 1 навчальний посібник, 61 наукову статтю, в тому числі 40 статей у виданнях, які індексуються наукометричною базою Scopus, підготував 1 доктора і 2 кандидатів технічних наук.

  О.В.Садовой має відзнаки Міністерства освіти і науки України: нагрудні знаки «Відмінник освіти України» (наказ МОНУ від 11.05.2004 №434-к) і «За наукові та освітні досягнення» (наказ МОНУ від 25.09.2013 №409-к).

  Указом Президента України йому присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки 2015 року за роботу «Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення».

  З 1993 року є членом спеціалізованої вченої ради НТУ «Дніпровська політехніка» Д 08.080.07 за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи.

  Більше 15 років входить до складу експертів секції «Енергетика та енергоефективність» за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України.

  Перелік публікацій

  Перелік сертифікатів  © 2006-2022 Інформація про сайт