Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бородай Валерій Анатолійович
доцент


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Вчений ступінь: кандидат технічних наук
Стаж науково-педагогічної роботи: 32 роки
Тел.: (056) 373-07-24
E-mail:
Кабінет: 1/30 (деканат ЕТФ)

Освіта

Дніпропетровський гірничий інститут (1989), «Електричний привод та автоматизація промислових установок» ТВ 900704, «Інженер-електрик».

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 05.09.01 – Електричні машини і апарати (2009), ДК №054311 «Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин)».

Вчене звання

Доцент кафедри електропривода, (2013), 12 ДЦ № 034258.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: «Практична схемотехніка в електроприводі», «Ремонт і обслуговування електроприводу та електронних приладів промислового обладнання», «Схемотехнічне проектування в електромеханіці», «Комп'ютерні технології в задачах електромеханіки», «Електрообладнання гірничих машин і установок».

Інша діяльність

  • Заступник декана електротехнічного факультету з навчальної роботи.
  • Закордонні стажування

  • NO.WSA/2021/05/256 for completing the International Scientific and Pedagogical Seminar "Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation " within the framework of teachers' professional development - lifelong learning Held April 27.04.2021 in Higher School of Agribusiness in Lomza six hours (0.2 ECTS).
  • Нагороджений

  • Медаль «За відданість університету», посвідчення №53, рішення Вченої Ради державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», від 19 квітня 2013 рік, протокол №5.

  • Перелік публікацій

    Перелік сертифікатів


    © 2006-2022 Інформація про сайт