Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін

Дисципліна «Електропривод та електрообладнання гірничих підприємств»

Предмет вивчення: механіка руху робочих машин гірничого виробництва з електроприводом, електроприводи з двигунами постійного струму, електроприводи з двигунами змінного струму. Електричні схеми, характеристики, регулювальні та енергетичні властивості.

Основні розділи: механіка руху робочої машини з електроприводом (диференційне рівняння руху та його рішення для різних умов), електроприводи з двигунами постійного струму (резисторний, за системами Г-Д, ТП-Д, ШІП-Д), ), електроприводи з двигунами змінного струму (резисторний, за системами ПЧ-АД з частотними та векторними перетворювачами), особливості роботи підйомних машин, насосів, вентиляторів, компресорів, конвеєрів та конвеєрних систем, основи проектування електроприводу з вибором електродвигунів, перетворювачів та їх систем керування перспективи вдосконалення систем електроприводу.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – доц. В.А. Бородай

Файли для завантаження
з дисципліни «Електропривод та електрообладнання гірничих підприємств»:

  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електропривод та електрообладнання гірничих підприємств» для студентів напрямів 6.050301 “Гірництво”, 6.050502 “Інженерна механіка”, 6.050503 “Машинобудування” (0,416МБ)
  • Рекомендована література (0.04МБ)
  • Бородай В.А. Електрообладнання гірничих машин і установок : методичні матеріали до самостійної робот студентів спеціальності 184 Гірництво (заочна форма навчання) / В.А. Бородай, О.Р. Ковальов, О.Ю. Нестерова ; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 35 с.
  • Основи електропривода виробничих машин та комплексів [текст]: навч. посіб. / В.Е. Воскобойник, В.А. Бородай, Р.О. Боровик, О.Ю. Нестерова – Д.: Національний ТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 254 с.


  • © 2006-2022 Інформація про сайт