Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Дисципліна «Промисловий електропривод»

Предмет вивчення: замкнені системи керування промисловим електроприводом постійного та змінного струму; склад, функціональні можливості та принципи побудови сучасних перетворювачів (ПЧ, ТРН тощо), що живлять електропривод.

Основні розділи: замкнені системи керування електроприводами постійного струму; сучасний перетворювач частоти (різновиди ПЧ, принцип дії, закони частотного керування, комунікаційні можливості); замкнені системи керування електроприводами змінного струму (принцип векторного керування); системи регулювання положення (позиційні та слідкуючі системи); пристрої плавного пуску.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – ас. Р.О. Боровик

Файли для завантаження
з дисципліни «Промисловий електропривод»:

Лекції:


Лабораторні роботи:

  • Ознайомлення з графічним терміналом ПЧ Altivar. Швидкий старт
  • Ознайомлення з програмою налаштування та моніторингу параметрів SoMove
  • Налагодження ПІД-регулятора технологічної установки, замкненої за технологічним параметром. Розробка схеми підключення
  • Багатофункційне мікропроцесорне реле захисту та керування TeSys T
  • Схеми стендів в ауд. 1/47 до виконання л/р з побудови релейно-контакторних схем

  • Рекомендована література

    © 2006-2022 Інформація про сайт