Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність 185 «Нафтогазова інженерія та технології»

Дисципліни циклу підготовки бакалавра

  • Спорудження та захист газонафтопроводів
  • Мета дисципліни — формування компетентностей щодосучасних технологій та процесів при проектуванні, спорудженні та захисті газонафтопроводів.

  • Анотація
  • Робоча програма
  • Курс на сайті дистанційної освіти НТУ "ДП"
  • Конспект лекцій


    © 2006-2022 Інформація про сайт