Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність 132 «Матеріалознавство»

Дисципліни циклу підготовки бакалавра

Ремонт і обслуговування електроприводу та електронних приладів
промислового обладнання

Мета дисципліни — формування компетентностей, що пов’язані з ремонтом і обслуговуванням енергетичного обладнання, відповідно до освітньо-професійної програми.

  • Силабус
  • Робоча програма 2019-2020
  • Робоча програма 2020-2021

  • Методичні вказівки до самостійної роботи
  • © 2006-2022 Інформація про сайт