Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Перелік публікацій Шихова С.К.

Доповіді

  • S. K. Shykhov, G. Schullerus, M. Winter “Rational Model of the Motor in the Forecasting Control System of Dynamic Efficiency of the Asynchronous Drive”, 4rd International Scientific And Technical Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable Use of Natural Resources”, Petroșani, Romania. November 12, 2021
  • Доповідь Шихов С. «Досвід розробки системи автоматичного управління пнемо-імпульсної очистки вакуумних приладів» для Сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації 2019» у секції «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2019.
  • S.K. Shykhov, V.A. Boroday “Experience of Pneumo-Pulse Cleaning Automatic Control System Development for Vacuum Devices”, 2nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”, Petroșani, Romania. November 15, 2019
  • Доповідь Шихов С., Халаімов Т. «Обґрунтування методів підвищення енергоефективності подрібнювальних систем» для Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації» у секції «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 2018.
  • Borodai V., Nesterova O., Shykhov S., Khalayimov T. “Development of automatic speed control system for synchronous drive of high-power tumbling mills”, Physical & Chemical Geotechnologies – 2018, Materials Of The International Scientific & Practical Conference, Dnipro NTU “DP”, 2018


© 2006-2022 Інформація про сайт