Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Оновлено 19.07.2020

Про що нас найчастіше питають

Загальні питання
Чи має якісь переваги абітурієнт, який здав заяву раніше?
Жодної. Треба лише встигнути подати її у липні. Строки прийому заяв і документів
Чи потрібно нотаріально завіряти копії документів?
Не обов’язково. Вам їх завірять у приймальній комісії, якщо Ви покажете оригінали.
Які пільги дають можливість бути зарахованим поза конкурсом?
Перелік пільгових категорій наданий у Правилах прийому: VIIІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти.
Які документи потрібно здавати до приймальної комісії?
Перелік документів надано на сайті університету та на сторінці кафедри електропривода.
Чи є чинними сертифікати ЗНО минулих років?
У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з іноземної мови приймаються з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання лише 2018, 2019 та 2020 років.
Чи можна відправити документи до приймальної комісії поштою (звичайною або електронною)?
Ні, оригінали документів необхідно принести особисто. Ті, хто вступають за результатами ЗНО подають заяву в електронному вигляді через Інтернет.
Чи потрібно особисто з’являтися у приймальній комісії після електронної реєстрації?
Необов'язково. Однак потрібно буде у зазначений термін принести оригінали документів після оприлюднення списку рекомендованих до зарахування (якщо Ви будете у цьому списку).
Де можна побачити поточні рейтингові списки вступників до НТУ «ДП»?
У системі «Конкурс».
Як впливає наявність медалі (диплома з відзнакою) на шанси вступника?
Жодних балів до рейтингу це не додає, проте у разі рівності балів перевагу буде надано особі з медаллю або з «червоним» дипломом.
Яким буде у поточному році прохідний бал і як він встановлюється?
Прохідний бал встановлюється не університетом, а визначається після остаточного формування рейтингового списку та зарахування абітурієнтів на конкретному напрямі підготовки конкретного ВНЗ. Прохідний бал – це найменший бал з тих, які мали зараховані особи. Прохідний бал залежить від того, наскільки високі бали матимуть абітурієнти поточного року. Заздалегідь його встановити неможливо, можна лише прогнозувати.
Чи можна після зарахування на контрактне місце та закінчення першого курсу перевестися на бюджетне місце?
Теоретично це можливо. Проте для цього протягом першого курсу в групі мають звільнитися бюджетні місця, а Ви повинні показати певні успіхи у навчанні.
Чи впливає оцінка за захист дипломного проекту молодшого спеціаліста на рейтинговий бал?
Ні, не впливає.
Де можна подивитись приклад заповнення заяви для вступу до НТУ «ДП»?
Приклад подано на сторінці кафедри електропривода.
Для кого і коли в НТУ «ДП» проводяться вступні іспити?
Іспити проводяться з 21 липня до 26 липня для:
  • осіб, які закінчили школу до 2008 р.;
  • випускників технікумів та коледжів, які вступають на навчання зі скороченим терміном на споріднені спеціальності;
  • осіб, звільнених з військової служби в рік вступу до вишу.
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
Що таке споріднена спеціальність молодшого спеціаліста?
До споріднених спеціальностей належать насамперед ті, що входять до однієї галузі знань з напрямом підготовки бакалавра, на який вступає молодший спеціаліст. Окрім того, з дозволу Міністерства освіти до переліку споріднених можуть бути внесені деякі спеціальності й інших галузей знань, якщо вони за змістом підготовки близькі до згаданого напряму підготовки.
Чи дає якісь переваги наявність диплому молодшого спеціаліста при вступі на неспоріднені спеціальності?
Не дає.
Де можна ознайомитися з Правилами прийому?
На сайті кожного ВНЗ, зокрема НТУ «ДП».
  • 1 серпня оприлюднюється список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджетні місця. Ті з них, хто до 12.00 6 серпня не приніс до приймальної комісії оригінали документів, втрачають право на зарахування;
  • 7 серпня не пізніше 12.00 оприлюднюється наказ про зарахування.
Чи можна одночасно подати заяви на бюджетне та контрактне місця та чи не погіршить це шанси отримати бюджетне місце?
Можна. Шансу на отримання бюджетного місця Ви при цьому не втратите, оскільки контрактні місця пропонуватимуться лише після того, як будуть згідно рейтингу розподілені бюджетні.
Як перерахувати бали за 5-бальною шкалою у бали за 200-бальною шкалою?
3→143; 4→171,5; 5→200.
Як часто оновлюються рейтингової списки?
На сайті системи КОНКУРС – щодня, на сайті http://abit-poisk.org.ua/ – також, проте з певним запізненням.
Чи можна забрати раніше подану електронну заяву?
Можна, проте відкликання цієї заяви не дасть права подати замість неї іншу
Чи можна подати електронну заяву на навчання зі скороченим терміном?
Це неможливо
Чи можна здавати до приймальної комісії документи не всі одразу, а по частинах?
Ні
У чому різниця між навчанням зі звичайним терміном та скороченим?
Перше передбачає 4 роки навчання у бакалавраті та потребує наявності сертифікатів ЗНО, друге – скорочення терміну навчання до 3 років та вступ без сертифікатів (для випускників коледжів та технікумів споріднених спеціальностей)
Чи потрібно приїжджати до вишу, якщо здав оригінали?
Якщо Ви зараховані, треба приїхати лише на навчання або щоб поселитися до гуртожитку. В іншому випадку – щоб забрати оригінали.
Що робити, якщо приймальна комісія вимагає принести оригінали документів у липні?
Не піддаватися на провокації. Жодних переваг це Вам не надасть, а зарахування все одно почнеться лише у серпні після оприлюднення списків рекомендованих
Куди звертатися, якщо порушуються права абітурієнта?
На гарячу лінію Міністерства освіти і науки (044) 481 32 15, у «Студентський захист» (067) 656 99 41, в «Опору» (044) 222 57 27.
Скільки заяв може подати абітурієнт?
Він може подати до 5 заяв. Якщо заяви подаються на одну спеціальність за різними формами навчання (денна, вечірня, заочна, з нормативним чи скороченим терміном), усі вони рахуються як окремі заяви.
Як подати заяву про вступ через Інтернет («електронну заяву»)?
За адресою http://ez.osvitavsim.org.ua/
Якщо я подав 5 заяв, то чи можу я ще у липні забрати заяву з одного з вишів, щоб подати в інший?
Забрати заяви Ви можете, проте подати у інший виш не зможете. Справа в тому, що приймальні комісії вносять дані про абітурієнтів у Єдину державну електронну базу освіти (ЄДЕБО). Так само електронна заява після її реєстрації у виші автоматично потрапляє до ЄДЕБО. Анулювати вже внесену до ЄДЕБО заяву приймальна комісія фізично не зможе. Тому Ви можете додати заяву до ще одного вишу, якщо вишів у Вас менше 5.
Чи можна після здачі електронної заяви змінити її пріоритет?
Ні, це неможливо.
Чи можна використовувати сертифікати ЗНО попередніх років?
У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016-20120 років, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з іноземної мови приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2020 років.
Чи потрібно тому, хто подавав заяву на вступ в електронному вигляді, особисто з’являтися до приймальної комісії?
Якщо такий абітурієнт рекомендований на бюджетне місце, він має підписати у приймальній комісії роздруківку своєї заяви та здати оригінали документів.
Чи можна подати кілька заяв з однаковими пріоритетами?
Не можна. Якщо абітурієнт подав другу заяву з таким самим пріоритетом, що й у попередній заяві, реєстрація другої заяви в базі даних буде неможливою.
Про вступ до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
Чи є в НТУ «ДП» військова кафедра та яка тривалість навчання там?
Так. Тривалість навчання 2 роки.
Чи є в НТУ «ДП» спеціальності, на яких навчання відбувається іноземною мовою?
На жодній зі спеціальностей викладання не відбувається цілком іноземною, проте на професійному спрямуванні «Електропривод, мехатроніка та робототехніка» (спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») є група, де викладання понад 70% спеціальних предметів ведеться англійською.
Як вступити до групи з викладанням спеціальних предметів англійською (професійне спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»)?
Зарахованим на 1 курс треба написати заяву в деканат. Жодних додаткових іспитів або сертифікатів не потрібно.
Де є перелік спеціальностей технікумів та коледжів, випускники яких можуть вступати на професійне спрямування «Електропривод, мехатроніка та робототехніка»?
На це професійне спрямування мають право вступати випускники будь-яких спеціальностей коледжів.
Чи є в НТУ «ДП» на професійному спрямуванні «Електропривод, мехатроніка та робототехніка» заочна форма навчання?
Немає. Проте в НТУ «ДП» на спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є інші професійні спрямування, де така форма є.
Який прохідний бал був в НТУ «ДП» на професійне спрямування «Електромеханіка» у минулі роки?
для випускників шкіл 123,8 (2015 р.), 129 (2016 р.)
для молодших спеціалістів 579,8 (2015 р.), 457 (2016 р.)
На який курс приймають на професійне спрямування «Електропривод, мехатроніка та робототехніка» випускників технікумів та коледжів?
На 1 курс зі скороченим терміном (навчання в окремій групі за спеціальною програмою, отримання диплому бакалавра через 3 роки);
У яких галузях промисловості працюють випускники професійного спрямування «Електропривод, мехатроніка та робототехніка»?
В усіх галузях промисловості, на транспорті, у комунальному господарстві, в енергетиці, в проектних і сервісних організаціях та підрозділах, у компаніях, які торгують електрообладнанням та засобами автоматизації.
Сертифікати ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»?
Українська мова і література, Математика (базовий рівень), Фізика або іноземна мова (за вибором абітурієнта).
Яким чином абітурієнт з дипломом молодшого спеціаліста може вступити на бюджетні місця на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»?
На перший курс до групи зі скороченим терміном навчання (тривалість навчання до отримання диплому бакалавра 3 роки).
Які можливості міжнародних студентських обмінів для студентів професійного спрямування «Електропривод, мехатроніка та робототехніка»?
Після 2 курсу є можливість поїхати на практику до Польщі (на базі Технічного університету “Вроцлавська політехніка” та низки польських підприємств, тривалість 3 тижні), на 3-5 курсах – на стажування до Німеччини (найчастіше на базі Еслінгенського університету прикладних наук, Ройтлінгенського університету та низки провідних німецьких компаній, тривалість до кількох місяців), а також до Австрії (МонтанУніверситет, м. Леобен) та Чехії (Ліберецький технічний університет).
Як часто оновлюється лабораторне обладнання, яке використовується у навчальному процесі професійного спрямування «Електропривод, мехатроніка та робототехніка»?
На кафедрі електропривода діє два Авторизованих навчальних центри провідних західних електротехнічних компаній ("Шнейдер Електрик", Франція та "Вакон", Фінляндія) з загальною вартістю обладнання понад 0,7 млн. грн. Щороку компанії передають нам новинки своєї продукції (електронні засоби для керування та захисту електричних двигунів, програмовані логічні контролери, датчики). Кафедра також має понад 60 персональних комп’ютерів, парк яких періодично оновлюється.
Який графік роботи приймальної комісії НТУ «ДП»?
Під час вступної кампанії (липень-серпень) приймальна комісія працює БЕЗ ВИХІДНИХ з 9:00 до 18:00 (перерва з 12:00 до 13:00).
Яка програма вступного іспиту зі спеціальності спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на навчання зі скороченим терміном?
Програму можна завантажити звідси.
Як в НТУ «ДП» відбувається розподіл зарахованих за професійними спрямуваннями однієї спеціальності?
В НТУ «ДП» на деяких спеціальностях абітурієнти, подаючи заяву до приймальної комісії, повідомляють про бажане професійне спрямування обраної спеціальності. Тому після зарахування ті, хто обрав різні професійні спрямування, одразу навчаються в різних групах.

На інших спеціальностях (у тому числі 141) розподіл між професійними спрямуваннями відбувається після 2 курсу, а до цього усі студенти спеціальності вчаться разом.
Як визначається рейтинговий бал випускника школи, що вступає на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»?
РБ = (БУ • 0,3 + БМ • 0,3 + БФ • 0,3 + БА • 0,08 + ПК • 0,02) • РК • ГК • СК.
БУ – бал ЗНО з української мови і літератури, БМ – бал ЗНО з математики, БФ – бал ЗНО з фізики, БА – середній бал атестата про повну середню освіту за 200-бальною шкалою, ПК – додаткові бали за успішне завершення навчання на підготовчих курсах НТУ «ДП». РК=1,02 – регіональний коефіцієнт для вишів Дніпра; ГК=1,02 – галузевий коефіцієнт для нашої спеціальності 141 (тільки для заяв з пріоритетністю 1 та 2); СК=1,02 – сільський коефіцієнт для абітурієнтів, що зареєстровані у сільській місцевості не менше двох років та здобули там середню освіту.
Як визначається рейтинговий бал випускника коледжу, що вступає на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»?
РБ = БС + УКР (БС – бал, отриманий на вступному іспиті зі спеціальності, УКР – бал ЗНО з української мови і літератури).
Чи може студент, який навчається в групі зі скороченим терміном навчання, вивчати військову підготовку?
Так.


Система Orphus
© 2006-2022 Інформація про сайт