Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лисенко Олександра Геннадіївна
кандидат технічних наук, доцент


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Вчений ступінь: кандидат технічних наук
Тел.: (0562) 46-99-22
E-mail:
Кабінет: 1/49

Навчальна робота

Проводить практичні і лабораторні заняття з дисциплін: «Електричні системи та мережі», «Особливі режими електричних мереж», «Оптимізаційні задачі електропостачання».

Наукова діяльність

Тематика досліджень: "параметри тягової лінії транспорту з індуктивною передачею енергії для вугільних шахт. Розробляються раціональні режими тягової лінії для підвищення ефективності використання електроенергії, що особливо актуально при дефіциті енергоресурсів. Запропоновано спеціальні режими пуску ТПЧ і доведено доцільність їх застосування для зниження втрат потужності в тяговій лінії.".

Перелік публікацій

Перелік сертифікатів© 2006-2022 Інформація про сайт