Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Перелік дисциплін

Навчальний план підготовки бакалаврів складається з гуманітарно-еконо мічного циклу дисциплін (16% від загального часу), циклу природничо-науко вої (фундаментальної) підготовки (22%) та дисциплін професійно-практичної підготовки (62%). Навчальним планом передбачено 3 практики: навчальна комп’ютерна (після 1 курсу), навчальна ознайомча на промислових підприємствах (після 2 курсу) та виробничо-експлуатаційна (після 3 курсу).

Дисципліни природничо-наукової підготовки бакалавра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 135 1
2. Математичний аналіз 351 1, 2
3. Диференціальні рівняння 108 3
4. Спеціальні розділи математики 135 3
5. Фізика 405 1, 2
6. Хімія 54 1
7. Обчислювальна техніка та програмування 324 1, 2 +
8. Моделювання електромеханічних систем 108 7
9. Теоретична механіка 189 3, 4
10. Основи екології 54 1
11. Безпека життєдіяльності 54 6
12. Основи охорони праці 54 7

Дисципліни професійно-практичної підготовки бакалавра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Інженерна та комп’ютерна графіка 162 1, 2
2. Теоретичні основи електротехніки 513 2, 3, 4 +
3. Електроматеріалознавство 81 3
4. Обчислювальна техніка в розрахунках електромеханічних систем 405 3, 4 +
5. Прикладна механіка 135 4
6. Основи метрології та електричних вимірювань 108 1
7. Електроніка та мікросхемотехніка 351 4, 5 +
8. Електричні машини 297 4, 5 +
9. Теорія автоматичного керування 297 5, 6 +
10. Теорія електропривода 378 5, 6
11. Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів 270 5,6
12. Електричні апарати 108 5
13. Мікропроцесорні пристрої 250 6, 7 +
14. Комп’ютерне проектування 135 8 +
15. Електропостачання промислових підприємств 108 8
16. Цифрове керування електроприводами 162 8 +
17. Комплектні електроприводи 135 7
18. Енергозбереження засобами електропривода 135 8
19. Засоби автоматизації 189 7, 8
20. Монтаж і налагоджування електромеханічних пристроїв 108 8
21. Практична схемотехніка в електроприводі 162 7, 8
22. Електропривод транспортних засобів 81 8

Навчальний план підготовки спеціаліста складається з професійно-практичних дисциплін, спільних для обох спеціалізацій, а також дисциплін спеціалізації. Перед початком дев’ятого семестру передбачено виробничу практику, після його закінчення – переддипломну.

Спільні дисципліни підготовки спеціаліста

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Схемотехнічне проектування в електромеханіці 135 9
2. Спеціальні питання систем керування електроприводами 108 10
3. Менеджмент 108 3
4. Системи фазі-логіки 108 9
5. Планування експерименту в електромеханіці 108 9

Дисципліни спеціалізації “Комп’ютеризовані електромеханічні системи автоматизації та електропривод загальнопромислових установок”

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Електропривод у металургії та машинобудуванні 351 9 +
2. Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів 297 9 +
3. Вентильний електропривод загальнопромислових механізмів 243 9

Дисципліни спеціалізації “Комп’ютеризовані електромеханічні системи автоматизації та електропривод гнучких виробництв”

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Електропривод у гнучкому виробництві 351 9 +
2. Системи числового програмного керування 297 9 +
3. Електропривод технологічних установок 243 9

Навчальним планом підготовки магістра передбачено, крім професійно-практичних дисциплін, спільних із навчальним планом спеціаліста, також дисципліни, специфічні для майбутньої наукової та викладацької діяльності. Майбутні магістри проходять виробничу та науково-дослідну практики.

Дисципліни підготовки магістра

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Курсові проекти
(роботи)
1. Схемотехнічне проектування в електромеханіці 135 9
2. Спеціальні питання систем керування електроприводами 135 9
3. Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів 297 9 +
4. Педагогіка вищої школи 108 10
5. Філософські проблеми наукових досліджень 108 9
6. Системи фазі-логіки 108 9
7. Оптимізація електромеханічних систем 324 9
8. Методи та засоби дослідження електромеханічних систем 135 10


© 2006-2022 Інформація про сайт