Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів»

Предмет вивчення: вентильні перетворювачі електричної енергії (схемотехніка, електромагнітні процеси, режими роботи, принципи керування, енергетичні показники, галузі застосування).

Основні розділи: силові напівпровідникові ключі, керовані випрямлячі та ведені мережею інвертори, широтно-імпульсні перетворювачі (переривники постійної напруги), перетворювачі частоти (з ланкою постійного струму та безпосередні), автономні інвертори напруги та струму, переривники змінної напруги, імпульсні джерела живлення.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – проф. М.М.Казачковський


Файли для завантаження
з дисципліни «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів»:

 • Лабораторна робота СПАЕ-1 "Дослідження трифазного керованого випрямляча у випрямному режимі" (311КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-2 "Дослідження роботи трифазного керованого випрямляча на проти-ЕРС" (290КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-3 "Дослідження однофазних випрямлячів з активним та активно-індуктивним навантаженням" (293КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-4 "Дослідження однофазного мостового випрямляча при роботі на проти-ЕРС" (608КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-5 "Дослідження СІФК однофазного мостового випрямляча" (186КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-6 "Дослідження нереверсивних переривників постійної напруги" (155КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-7 "Дослідження реверсивного переривника постійної напруги" (304КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-8 "Дослідження однофазних автономних інверторів напруги" (295КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-9 "Дослідження перетворювача частоти з трифазним автономним інвертором струму" (235КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-10 "Дослідження трифазних автономних інверторів напруги" (298КБ)
 • Література до дисципліни "Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів" (217КБ)
 • «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів». Збірник методичних вказівок до лабораторних занять та самостійної роботи (Частина 1. Керовані випрямлячі) для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ М.М. Казачковський; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2018 – 66 с.
 • «Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів». Збірник методичних вказівок до лабораторних занять та самостійної роботи (Частина 2. Переривники та перетворювачі частоти) для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/ М.М. Казачковський; НТУ «Дніпровська політехніка». – Д.: НТУ «ДП», 2018 – 61 с.

 • Додаткові методичні матеріали:

 • Силовые полупроводниковые устройства для управления двигателями переменного тока: Учебный модуль для студентов ВУЗов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» (специализация «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). Теоретическая часть / Н.Н. Казачковский. Шнейдер Электрик, 2017. – 193 с. (pdf)
 • М.М.Казачковський. Сучасні низьковольтні перетворювачі частоти (стаття) (254КБ)
 • Казачковський М.М. Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 197 с. (10,9МБ)
 • Казачковський М.М. Керовані випрямлячі: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГА України, 1999. – 229 с.
 • Казачковський М. М. Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти: навч. посіб. [Електронний ресурс] / М. М. Казачковський ; М-во освіти і науки Украї- ни, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – 2-ге вид., випр. та допов. – Дніпро.: НГУ, 2017. – 324 с.
 • Завдання для поточного контролю:


  Література за тематикою дисципліни  Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт