Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Дисципліни циклу підготовки бакалавра

 • Вступ до фаху
 • Англійська мова
 • Обчислювальна техніка в розрахунках електромеханічних систем
 • Теорія автоматичного керування
 • Теорія електропривода
 • Мікропроцесорні пристрої
 • Системи керування електроприводами
 • Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів
 • Електричні апарати
 • Практична схемотехніка в електроприводі
 • Комп'ютерні технології в задачах електромеханіки
 • Моделювання електромеханічних систем
 • Засоби автоматизації
 • Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв
 • Енергозбереження засобами електропривода
 • Комп'ютерне проектування
 • Навчальна комп'ютерна практика
 • Навчально-ознайомча практика
 • Переддипломна практика та дипломне проектування
 • Дисципліни циклу підготовки магістра

 • Електропривод в металургії та машинобудуванні
 • Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів
 • Спеціальні питання систем керування електроприводами
 • Схемотехнічне проектування в електромеханіці
 • Вентильний електропривод загальнопромислових механізмів
 • Мікропроцесорні системи керування та захисту. Мікропроцесорні системи керування та захисту електричних двигунів
 • Системи фаззі-логіки
 • Оптимізація електромеханічних систем
 • Методи та засоби дослідження електромеханічних систем
 • Переддипломна практика та дипломне проектування
 • Підготовка магістерськоі роботи

 • Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт