Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації

У 2016 році в Україні відбулося укрупнення спеціальностей, за якими ведеться підготовка в університетах. Відтепер в НТУ «ДП» замість колишніх 3 спеціальностей напряму «Електротехніка та електротехнології» та 2 спе­ціаль­ностей напряму «Електромеханіка» прийом здійснюється на одну спеціальність 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка». Старі спеціальності надалі існуватимуть у вигляді професійних спрямувань спеціальності 141. Зміст підготовки за професійними спрямуваннями порівняно зі старими спеціальностями суттєво не змінився.

Конкурс при вступі на 1 курс спільний, навчання на першому та другому курсі у спільному потоці. По закінченні 2 курсу відбувається конкурсний розподіл за професійними спрямуваннями. Критерієм відбору є рейтинговий бал, що складається з рейтингового балу при вступі на 1 курс та середнього балу за два роки навчання в НТУ «ДП».

Для тих випускників шкіл, хто вступає на спеціальність 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка», передбачено дві пільги, які покращують шанси отримання бюджетного місця:

 • рейтинговий бал вступника множиться на галузевий коефіцієнт ГК=1,02 (лише для заяви з пріоритетом №1 та 2);
 • якщо за результатами всеукраїнського конкурсу за спеціальністю не всі бюджетні місця в НТУ «ДП» були заповнені, на вакантні місця рекомендуються найкращі з тих, хто не пройшов за конкурсом на бюджетні місця і зарахований на контрактну форму навчання (т.зв. «підтягування»).

Кафедра електропривода, як і раніше, готує інженерів-електромеханіків з автоматизованого електропривода для усіх галузей промисловості.

Кваліфікація, що надається: професіонал у галузі електротехніки.

Загальний ліцензований обсяг прийому: 400 осіб.

Навчання за рахунок: держбюджету або за контрактом.

Форми навчання: денна (4 роки в бакалавраті), денна зі скороченим терміном навчання (3 роки в бакалавраті).

Сертифікати ЗНО: українська мова та література (ваговий коефіцієнт 0,3), математика (ваговий коефіцієнт 0,3), фізика або іноземна мова за вибором абітурієнта (ваговий коефіцієнт 0,3). 

Прохідний бал:

 • для випускників шкіл – 129 (2016 р.) та 128 (2017 р.), 105 (2018);
 • для молодших спеціалістів – 317 (2018 р.).

Професійне спрямування
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Що таке електромеханіка
Що таке електропривод
25 термінів з електроприводу та автоматизації
Що таке автоматизація

ЕЛЕКТРОПРИВОД складається з електродвигуна, механічної передачі, напівпровідникового перетворювача енергії та системи автоматичного керування.

ЕЛЕКТРОПРИВОД — це:

 • основний засіб для приведення до руху машин та механізмів;
 • складова частина системи автоматизації технологічного процесу;
 • головний резерв енергозбереження (понад 60% всієї електроенергії, виробленої в Україні, споживається електро­приводами).

ЕЛЕКТРОПРИВОДИ є всюди: від побутової техніки та автомобіля до харчової промисловості, залізничного транспорту, металургії та машино­будування. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ:

 • повсюдна поширеність електроприводів;
 • стик електротехніки, електроніки, механіки, автоматики, IT-технологій;
 • швидке оновлення технічних засобів;
 • широта профілю підготовки;
 • різноманітні можливості працевлаштування.

Професійне спрямування
«Програмовані мехатронні та робототехнічні системи автоматизації»

Що таке мехатроніка
Що таке електропривод
Що таке автоматизація

МЕХАТРОНІКА — галузь науки і техніки, присвячена створенню та експлуатації машин і систем із комп’ютерним керуванням рухом, яка базується на знаннях у галузях електромеханіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматики та IT-технологій. Мехатроніка та робототехніка — високотехнологічна основа сучасного автоматизованого виробництва;

До мехатронних систем належать верстат із програмним керуванням, пакувальна машина, робот (промисловий або побутовий), мотор-колесо електромобіля, 3D-принтер, сегвей, дрон, сучасна офісна техніка тощо.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ:

 • висока точність виконання механічних операцій;
 • широке використання IT-технологій та програмного керування обладнанням;
 • поєднання електромеханічних, електронних, обчислювальних вузлів в єдине конструктивне ціле (мехатронний модуль);
 • проникнення мехатроніки та робототехніки з промисловості до побутової, біомедичної, аерокосмічної, військової техніки;
 • глибока підготовка в галузі електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів автоматизації.

Умови вступу для випускників технікумів, коледжів та ВПУ

З 2004 р. здійснюється прийом на навчання зі скороченим терміном випускників технікумів, коледжів та ВПУ. На нашу спеціальність 141 можуть вступати молодші спеціалісти будь-яких спеціальностей. Прийом здійснюється на 1 курс зі скороченим терміном навчання (комплектується окрема група з особливою програмою, отримання диплому бакалавра через 3 роки).

Конкурсний відбір здійснюється окремо від випускників шкіл. Вступ без сертифікатів ЗНО. Рейтинговий бал формується з наступних оцінок (за 200-бальною шкалою): середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста, оцінка за іспит зі спеціальності (електротехніка, електроніка, електричні вимірювання). Форма навчання — тільки денна.

Прийом випускників коледжів на кафедру електропривода відбувається лише на професійне спрямування «Електромеханічні системи автоматизації та електро­привод».

Програма іспиту зі спеціальності.

Перелік технікумів (коледжів), випускники яких успішно завершили навчання в НТУ «ДП» за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Група з викладанням англійською мовою

З 2009 р. у зв’язку зі збільшенням попиту на інженерів зі знанням іноземних мов здійснюється набір до групи з викладанням більшості предметів англійською мовою. На молодших курсах передбачено інтенсивне вивчення англійської, на наступних – викладання понад 70% фундаментальних та спеціальних предметів цією мовою та стажування в технічних університетах Європи.

Міжнародні обміни

Студенти, а також випускники, нашої кафедри мають можливість проходити практику, стажування та навчання в іноземних ВНЗ. Програми міжнародного обміну дають можливість підготувати унікальний матеріал для дипломної (магістерської) роботи, ознайомитись з іншими підходами в науці та освіті, а також завести нові знайомства. Кожного року учасниками міжнародних програм стають декілька наших кращих студентів.

На нашій кафедрі вчаться також студенти з Марокко, Палестини, Йорданії, Анголи, Єгипту, Нігерії, Росії, Білорусі, Таджикистану, Узбекистану.

На кого ми чекаємо

Базовими шкільними предметами для спеціальності є математика, фізика, інформатика. Ми знайдемо спільну мову з тими, хто полюбляє електро­техніку, електроніку, мехатроніку, робото­техніку або радіотехніку, хто з захопленням працює на персональних комп'ютерах.

Куди нести документи в липні

Документи на вступ за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» подаються до відділу приймальної комісії інституту електроенергетики НТУ «ДП», який розташовано у 4 корпусі в ауд. 12 (у підвалі).
Система Orphus
© 2006-2020 Інформація про сайт