Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальність
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Кафедра електропривода є випусковою для спеціальності 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка». Дисципліни, які викладає кафедра, готують майбутніх фахівців для роботи у сфері Електропривода, мехатроніки та робототехніки.

Для тих випускників шкіл, хто вступає на спеціальність 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка», передбачено дві пільги, які підвищують шанси отримати бюджетне місце:

 • рейтинговий бал вступника множиться на галузевий коефіцієнт ГК=1,02 (лише для заяви з пріоритетом №1 та 2);
 • якщо за результатами всеукраїнського конкурсу за спеціальністю не всі бюджетні місця в НТУ «ДП» були заповнені, на вакантні місця рекомендуються найкращі з тих, хто не пройшов за конкурсом на бюджетні місця і зарахований на контрактну форму навчання (т.зв. «підтягування»).

Кваліфікація, що надається:

 • бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Загальний ліцензований обсяг прийому:

 • 400 осіб.

Навчання за рахунок:

 • держбюджету
 • за контрактом.

Форми навчання:

 • денна (4 роки в бакалавраті),
 • денна зі скороченим терміном навчання (3 роки в бакалавраті).

Сертифікати ЗНО для вступників на основі ПСЗО (після школи):

 • Українська мова (ваговий коефіцієнт 0,3),
 • Математика (ваговий коефіцієнт 0,3),
 • Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія (ваговий коефіцієнт 0,3). 

Сертифікати ЗНО для вступників на основі ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (після коледжу, технікуму тощо):

 • українська мова (ваговий коефіцієнт 0,25),
  • на бюджет — математика (ваговий коефіцієнт 0,25).
  • на контракт — Предмет ЗНО на вибір вступника (ваговий коефіцієнт 0,25).

  Прохідний бал для випускників шкіл:

  • 129 — 2016 р.,
  • 128 — 2017 р.,
  • 105 — 2018 р.,
  • 131 — 2019 р.
  • 126.4 — 2020 р.,
  • 125.9 — 2021 р.

  ЕЛЕКТРОПРИВОД

  Що таке електромеханіка
  Що таке електропривод
  25 термінів з електроприводу та автоматизації
  Що таке автоматизація

  ЕЛЕКТРОПРИВОД складається з електродвигуна, механічної передачі, напівпровідникового перетворювача енергії та системи автоматичного керування.

  ЕЛЕКТРОПРИВОД — це:

  • основний засіб для приведення до руху машин та механізмів;
  • складова частина системи автоматизації технологічного процесу;
  • головний резерв енергозбереження (понад 60% всієї електроенергії, виробленої в Україні, споживається електро­приводами).

  ЕЛЕКТРОПРИВОДИ є всюди: від побутової техніки та автомобіля до харчової промисловості, залізничного транспорту, металургії та машино­будування. 

  ДЛЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ХАРАКТЕРНІ:

  • повсюдна поширеність;
  • автоматизований електропривод є інтегральною сферою знань на стику електротехніки, електроніки, механіки, автоматики, IT-технологій;
  • швидке оновлення технічних засобів;
  • широта профілю підготовки;
  • різноманітні можливості працевлаштування.

  МЕХАТРОНІКА

  Що таке мехатроніка
  Що таке електропривод
  Що таке автоматизація

  МЕХАТРОНІКА — галузь науки і техніки, присвячена створенню та експлуатації машин і систем із комп’ютерним керуванням рухом, яка базується на знаннях у галузях електромеханіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, автоматики та IT-технологій. Мехатроніка та робототехніка — високотехнологічна основа сучасного автоматизованого виробництва;

  До мехатронних систем належать верстат із програмним керуванням, пакувальна машина, робот (промисловий або побутовий), мотор-колесо електромобіля, 3D-принтер, сегвей, дрон, сучасна офісна техніка тощо.

  ОСОБЛИВОСТІ МЕХАТРОНІКИ:

  • висока точність виконання механічних операцій;
  • широке використання IT-технологій та програмного керування обладнанням;
  • поєднання електромеханічних, електронних, обчислювальних вузлів в єдине конструктивне ціле (мехатронний модуль);
  • проникнення мехатроніки та робототехніки з промисловості до побутової, біомедичної, аерокосмічної, військової техніки;
  • глибока підготовка в галузі електроніки, мікропроцесорної техніки, засобів автоматизації.

  Умови вступу для випускників технікумів, коледжів та ВПУ

  З 2004 р. здійснюється прийом на навчання зі скороченим терміном випускників технікумів, коледжів та ВПУ. На нашу спеціальність 141 можуть вступати молодші спеціалісти будь-яких спеціальностей. Прийом здійснюється на 1 курс зі скороченим терміном навчання (комплектується окрема група з особливою програмою, отримання диплому бакалавра через 3 роки).

  Конкурсний відбір здійснюється окремо від випускників шкіл. Вступ без сертифікатів ЗНО. Рейтинговий бал формується з наступних оцінок (за 200-бальною шкалою): оцінка ЗНО з української мови та літератури, оцінка за іспит зі спеціальності (електротехніка, електроніка, електричні вимірювання). Форма навчання — тільки денна.

  Програма іспиту зі спеціальності.

  Перелік технікумів (коледжів), випускники яких успішно завершили навчання в НТУ «ДП» за спеціальністю «Електропривод, мехатроніка та робототехніка».

  Група з викладанням англійською мовою

  З 2009 р. у зв’язку зі збільшенням попиту на інженерів зі знанням іноземних мов здійснюється набір до групи з викладанням більшості предметів англійською мовою. На молодших курсах передбачено інтенсивне вивчення англійської, на наступних – викладання понад 70% фундаментальних та спеціальних предметів цією мовою та стажування в технічних університетах Європи.

  Міжнародні обміни

  Студенти, а також випускники, нашої кафедри мають можливість проходити практику, стажування та навчання в іноземних ВНЗ. Програми міжнародного обміну дають можливість підготувати унікальний матеріал для дипломної (магістерської) роботи, ознайомитись з іншими підходами в науці та освіті, а також завести нові знайомства. Кожного року учасниками міжнародних програм стають декілька наших кращих студентів.

  На нашій кафедрі вчаться також студенти з Марокко, Палестини, Йорданії, Анголи, Єгипту, Нігерії, Росії, Білорусі, Таджикистану, Узбекистану.

  На кого ми чекаємо

  Базовими шкільними предметами для спеціальності є математика, фізика, інформатика. Ми знайдемо спільну мову з тими, хто полюбляє електро­техніку, електроніку, мехатроніку, робото­техніку або радіотехніку, хто з захопленням працює на персональних комп'ютерах.

  Куди нести документи в липні

  Документи на вступ за спеціальністю 141 «Електро­енергетика, електро­техніка та електро­механіка» подаються до відділу приймальної комісії інституту електроенергетики НТУ «ДП», який розташовано у 4 корпусі в ауд. 12 (у підвалі).
Система Orphus
© 2006-2022 Інформація про сайт