Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін напряму підготовки 6.050701 Електротехніка (ЕЕ)

Дисципліна «Перетворювальна техніка»

Предмет вивчення: вентильні перетворювачі електричної енергії (схемотехніка, електромагнітні процеси, режими роботи, енергетичні показники, галузі застосування).

Основні розділи: силові напівпровідникові ключі, широтно-імпульсні перетворювачі (переривники постійної напруги), перетворювачі частоти з ланкою постійного струму, автономні інвертори напруги, використання вентильних перетворювачів у нетрадиційні енергетиці.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – проф. М.М.Казачковський


Файли для завантаження
з дисципліни «Перетворювальна техніка»:

 • Лабораторна робота СПАЕ-6 “Дослідження нереверсивних переривників постійної напруги” (155КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-7 “Дослідження реверсивного переривника постійної напруги” (304КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-8 “Дослідження однофазних автономних інверторів напруги” (295КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-10 “Дослідження трифазних автономних інверторів напруги” (289КБ)
 • Лабораторна робота СПАЕ-11 “Дослідження підвищувального переривника постійної напруги” (670КБ)
 • Література до дисципліни "Перетворювальна техніка" (197КБ)

 • Додаткові методичні матеріали:
 • Казачковський М.М. Автономні перетворювачі та перетворювачі частоти: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГА України, 2000. – 197 с. (10,9МБ)
 • Казачковський М.М. Керовані випрямлячі: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НГА України, 1999. – 229 с.
 • Силовые полупроводниковые устройства для управления двигателями переменного тока: Учебный модуль для студентов ВУЗов специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» (специализация «Электромеханические системы автоматизации и электропривод»). Теоретическая часть / Н.Н. Казачковский. Шнейдер Электрик, 2017. – 193 с. (pdf)
 • Завдання для поточного контролю:


  © 2006-2019 Інформація про сайт