Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін напряму підготовки 6.050701 Електротехніка (ЕЕ)

Дисципліна «Основи електропривода»

Предмет вивчення: механіка руху робочих машин з електроприводом, електроприводи з двигунами постійного струму, електроприводи з двигунами змінного струму, спеціальні електроприводи (слідкуючі, крокові), електричні схеми, характеристики, регулювальні та енергетичні властивості, електричні схеми електроприводів та їх компонентів, засоби отримання характеристик, необхідних для забезпечення технологічних процесів.

Основні розділи: механіка руху робочої машини з електроприводом (диференційне рівняння руху та його рішення для різних умов), електроприводи з двигунами постійного струму (резисторний, за системами Г-Д, ТП-Д, ШІП-Д), ), електроприводи з двигунами змінного струму (резисторний, за системами ПЧ-АД з частотним, векторним та матричним перетворювачами), основи проектування електроприводу з вибором електродвигунів, перетворювачів та їх систем керування.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи, курсовий проект.

Лектор – проф. В.Е. Воскобойник


Файли для завантаження
з дисципліни «Основи електропривода»:

  • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи електропривода» для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (803KБ)
  • Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи електропривода» для студентів напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» (536KБ)
  • Рекомендована література до дисципліни "Основи електропривода" (197КБ)


  • © 2006-2019 Інформація про сайт