Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрям підготовки 6.050701 Електротехніка (ЕЕ)

Дисципліни циклу підготовки бакалавра

  • Перетворювальна техніка
  • Основи електропривода
  • Мікропроцесорна техніка  • © 2006-2019 Інформація про сайт