Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка (ЕМ)

Дисципліна «Вентильний електропривод загальнопромислових механізмів»

Файли для завантаження з дисципліни «ВЕП ЗПМ»:

Лекції

 • Тиристорні регулятори напруги статора АД
 • Тиристорні регулятори струму статора АД, каскадні схеми
 • Лабораторні роботи:

 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Розрахунок параметрів ПІД- регулятора ПЧ насосної установки»
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Розрахунок параметрів ПІД- регулятора ПЧ компресорної установки»
 • Розрахункове завдання № 1
 • Практичні заняття:

 • Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Вентильний електропривод загальнопромислових механізмів» (1,06МБ)

 • Перелік рекомендованої літератури (30КБ)

 • Додаткові методичні матеріали:
 • Стаття "ПІД-регулятори: питання щодо реалізації. Частина 2" Віктор Денисенко (384КБ)
 • ПИД-регуляторы. Модели объектов управления. Идентификация моделей динамических систем
 • How PID Controllers Works?

 • Методика з силового розрахунку частотно-регульованих електроприводів кранових механізмів: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 7. 2007 — 19 с. (3,63MБ)
 • Проектування електроприводів кранових механізмів: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 12. 2000. — 52 с. (2,32МБ)
 • Низьковольтні пристрої захисту та частотні регулятори швидкості: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 19. 2008. — 36 с. (2,74МБ)
 • Вибір пристроїв плавного пуску Altistart та перетворювачів частоти Altivar: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 26. 2000. — 100 с. (2,5МБ)
 • Енергоефективність: переваги застосування частотно-регульованого приводу в насосних, вентиляційних і компресорних установках: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 27. 2009. — 36 с. (1,34MБ)
 • Інструкція з налагодження ліфтів з перетворювачами частоти ATV71LIFT: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 34. 2011. — 48 с. (3,06MБ)
 • Посібник з налаштування приводів підйомних механізмів з перетворювачами частоти ATV71: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 35. 2011. — 28 с. (1,61MБ)
 • Пристрої плавного пуску і перетворювачі частоти: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 38. 2011. — 30 с. (771КБ)

 • Системы автоматизированного управления электроприводами: учеб. пособие / Г.И. Гульков, Ю.Н. Петренко, Е.П. Раткевич, ОЛ. Симоненкова; под общ. рея. Ю.Н. Петренко. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Новое знание, 2007. – 394 с.: ил.
 • Селиванов В.А, Системы управления электроприводами. Конспект лекций. 2010
 • Б.В. Смирнитский. Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов. Учебное пособие. — Харков. ХГПУ, 1998. – 382 с.
 • Браславский И.Я. Асинхронный полупроводниковый электропривод с параметрическим управлением. – Москва. Энергоатомиздат. 1988. – 244 с. ISBN 5-283-00503-8

 • Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт