Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна «Системи керування електроприводами»

Файли для завантаження
з дисципліни «Системи керування електроприводами»:

Лекції

Лабораторні роботи

 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СКЕП № 5 “Регулювання швидкості електропривода постійного струму з підлеглим регулюванням координат”
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи СКЕП № 6 “Опосередковане регулювання швидкості електропривода постійного струму з підлеглим регулюванням координат”
 • Курсовий проект

 • Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Системи керування електроприводами»
 • Варіанти завдання для студентів гр. ЕМс-14 до курсового проекту з дисципліни «Системи керування електроприводами»
 • Додаткові методичні матеріали:

 • Програмування перетворювача частоти Altivar 31 (2,88MБ)
 • Настроювання перетворювача частоти Altivar 21 (4,98MБ)
 • Програмування перетворювача частоти Altivar 61 (6,96MБ)
 • Програмування перетворювача частоти Altivar 71 (7,7MБ)
 • Програмування перетворювача частоти Altivar 58 (2,76MБ)
 • Програмування сервопривода змінного струму Lexium 05 (2,24MБ)
 • Програма PowerSuite для настроювання перетворювачів частоти, сервоприводів та пристроїв плавного пуску (8,51MБ)
 • Програма Eco8 для розрахунку економічної ефективності застосування перетворювачів частоти (1,41MБ)
 • Казачковський М.М. Комплектні електроприводи: Навч. посібник (гриф МОН). – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. – 206 с. (5,81MБ)
 • Дроздов П.А., Потапов А.В. Выбор устройств плавного пуска Altistart и преобразователей частоты Altivar: Техническая коллекция Schneider Electric, вып. 26. 2009. - 100 с.
 • Збірник індивідуальних завдань з дисципліни «Обчислювальна техніка в розрахунках електромеханічних систем» для студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» / Упорядники Р.О. Боровик. – Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 41 с.

 • Схеми стендів в ауд. 5/31

 • Схема пуску асинхронного двигуна з динамічним гальмуванням
 • Схема пуску асинхронного двигуна зірка/трикутник з гальмуванням вільним вибігом
 • Схема реостатного пуску двигуна постійного струму послідовного збудження

 • Технічна документація на перетворювачі частоти та електроприводи постійного струму


  Література за тематикою дисципліни  Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт