Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Дисципліна: «Обчислювальна техніка в розрахунках
електромеханічних систем»


Предмет вивчення: програмні засоби для розрахунку та моделювання електромеханічних систем.

Основні розділи: Текстовий редактор (створення та оформлення тексту, графіки, формул). Табличний редактор (створення та оформлення таблиць, розрахунок електричних кіл постійного та змінного струму, обробка експериментальних даних, гармонічний аналіз, статистична обробка результатів досліджень, чисельне інтегрування та диференціювання, розрахунки перехідних процесів в електромеханічних системах). Пакет математичних обчислень Mathcad (робота з функціями, графічні блоки, матриці, комплексні величини, програмування, розв’язок алгебраїчних та диференційних рівнянь, гармонічний аналіз, символьні перетворення).

Види навчальних занять: лабораторні роботи


Файли для скачування
з дисципліни «Обчислювальна техніка в розрахунках електромеханічних систем»:

  • Лабораторні роботи (Word, Excel) (1,23МБ)
  • Лабораторні роботи (MathCAD) (835КБ)
  • Індивідуальні завдання (Word, Excel) (1,26МБ)


  • Система Orphus
    © 2006-2019 Інформація про сайт