Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін спеціальності 141

Навчальна комп'ютерна практика

Файли для скачування:

 • Методичні вказівки до виконання навчальної комп'ютерної практики студентів напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» (0,94МБ)

 • Елементи блок-схем (0,1МБ)

 • Додаткові матеріали:

 • Б. Керниган, Д. Ритчи — «Язык программирования Си»
 • C/C++: Teopiя та практика. Видання 2-е виправлене (електронний варіант). Навч.-методичний посібник / В.В. Войтенко, А.В. Морозов. Житомир: ЖДТУ, 2004. – 324 с. (pdf)
 • Кормен Томас X. и др. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2013. – 1328 с. (djvu)
 • ГОСТ 19.701-90 (ISO 5807-1985). Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации. СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ, ПРОГРАММ, ДАННЫХ И СИСТЕМ. Обозначения условные и правила выполнения. – 27 с. (pdf)

 • Методи сортування
  Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт