Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

◄ … до переліку дисциплін напряму підготовки 6.050702 Електромеханіка (ЕМ)

Дисципліна «Автоматизація загальнопромислових установок і технологічних комплексів»

Предмет вивчення: методи та засоби автоматизації технологічних процесів нижнього та середнього рівнів (призначення, класифікація систем автоматизації, ідентифікація об'єкта керування, закони керування, вибір та обґрунтування технічних засобів, схемотехніка, конфігурування, програмування, промислові мережі, віддалене керування електроприводами).

Основні розділи: класифікація систем автоматизації, методи автоматизованого та автоматичного контролю і керування, програмовані логічні контролери, програмні засоби, промислові польові мережі.

Види навчальних занять: лекції, лабораторні роботи.

Лектор – доц. О.А. Яланський


Файли для завантаження
з дисципліни «АЗПУ і ТК»:

Модуль 1. Програмовані логічні контролери. ППК Twido

 • 01. Twido – Загальний огляд (1,81MБ)
 • 02. Twido – Пам’ять, Машинний цикл (200KБ)
 • 03. Twido – Вхід\Вихід (563KБ)
 • 04 Twido – Мови програмування (528KБ)
 • 05 Twido Suite – Реєстрація (1,02MБ)
 • 06 Twido Suite – Інтерфейс (6,47MБ)
 • 07 Twido Suite – Програмування (6,04MБ)
 • 08 Twido – Функціональні блоки (1,68МБ)
 • 09 Twido IL – Мова списку інструкцій (513KБ)
 • 10 Twido IL – Логічні інструкції (554KБ)
 • 11 Twido IL – Числова обробка (500KБ)
 • 12 Twido IL – Інструкції програми (198KБ)
 • 13 Twido – Мова Grafcet (209KБ)
 • Технічна документація на Twido, M238, М241


  Модуль 2 Людино-машинний інтерфейс:

 • 01-VidjeoDesigner- Швидкий старт-Кнопка (8,52MБ)
 • 02-VidjeoDesigner- Швидкий старт-Індикаторна лінійка (5,17MБ)
 • 03-VidjeoDesigner- Швидкий старт-BarGraph+Dec (1,87MБ)
 • 04-VidjeoDesigner- Швидкий старт-Підсвічування (1,07MБ)
 • 05-VidjeoDesigner-Швидкий старт-Заміна панелей (1,92MБ)
 • 06-VidjeoDesigner-Швидкий старт-Заміна панелей2 (1,09MБ)
 • 07-VidjeoDesigner- Быстрый старт-Конфігурація панелі (965KБ)
 • 08-VidjeoDesigner- Швидкий старт-PlaySound (1,57MБ)
 • 09-VidjeoDesigner- Швидкий старт-Анімація (1,27МБ)
 • 10-VidjeoDesigner-Швидкий старт-Обробка аварій (1,87МБ)
 • Технічна документація на VidjeoDesigner та панелі Magelis


  Модуль 3 ПЛК Modicon та панелі людино-машинного інтерфейсу (HMI) XBTGC:

 • 01.ПЛК Modicon М238 - Загальний огляд
 • 02.ПЛК Modicon М258 - Загальний огляд
 • 03.ПЛК ЧМИ XBTGC - Загальний огляд
 • 04.Входи-виходи ПЛК Modicon
 • 05.Организація пам'яті ПЛК Modicon
 • 06.Мережеві можливості ПЛК Modicon

 • Модуль 4 Програмування ПЛК у середовищі SoMachine:

 • 01.CoDeSys - Pагальний огляд
 • 02.CoDeSys - Типи даних (цілочисельні)
 • 03.SoMachine - Інтерфейс
 • 04.SoMachine - Функції Стандартної бібліотеки
 • 05.SoMachine - Створення ФБлоку програмного семафора
 • 06.SoMachine - Створення ФБлоку регістра зсуву
 • 07.intro - Управління промисловим пневматичним роботом МП-9с
 • 07.2.SoMachine - Управління маніпулятором МП-9с

 • Модуль 5 Промислові мережі. Віддалене керування електроприводами:

 • 01.Twido Modbus - Загальні відомості (406КБ)
 • 02.Twido Modbus Sript - Синхронізація (1,34MБ)
 • 03.Twido Modbus - Обмін таблицями (Приклад 1, стр.132) (0,99MБ)
 • 04.Twido Modbus Macros_Comm – Макроси комунікації (4,95MБ)
 • 05.Twido Modbus Macros_DriveATV71 – Макроси керування (564КБ)
 • 06.Twido CANopen Macros_DriveLexium05 - Макроси керування (3,95MБ)
 • З’єднання Modbus - DIN (690KБ)
 • З’єднання Modbus – TSXPCX (1,03MБ)

 • Література до дисципліни «АЗПУ і ТК»

 • Курсовий проект:

 • Методичні вказівки до виконання КП з дисципліни АЗПУіТК

 • Додаткові методичні матеріали:

 • Інструкція з організації мережі Modbus: Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 8. 2007. - 95 с. (1,11MБ)
 • Системи автоматичного керування на основі програмованих логічних контролерів. Технічна колекція Schneider Electric, вип. № 16. 2008. 82 с.
 • Руководство по решениям в автоматизации. Практические аспекты систем управления технологическими процессами. – Техническая коллекция Schneider Electric. – №16, 2011. – 321 с.

 • Технічна документація:

 • Програмовані логічні контролери Schneider Electric
 • Панелі людино-машинного інтерфейсу Schneider Electric

 • Система Orphus
  © 2006-2019 Інформація про сайт