Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Про систему професійної освіти в Україні

Для випускника середньої школи (базової – 9 класів або повної – 11 класів) є кілька шляхів отримання професії. В Україні існують такі кваліфікаційні рівні професійної підготовки:

  • Кваліфікований робітник. Таку кваліфікацію можна отримати у професійно-технічному або вищому професійному училищі.
  • Молодший спеціаліст (перший рівень вищої освіти, тривалість підготовки 4 роки).
  • Бакалавр (базова вища освіта, тривалість підготовки 4 роки).
  • Спеціаліст (повна вища освіта, тривалість підготовки 1...2 роки).
  • Магістр (повна вища освіта, тривалість підготовки 1...2 роки).

Молодші спеціалісти у промисловості звичайно обіймають посади техніка. Щоб отримати посаду інженера, потрібна принаймні кваліфікація спеціаліста. Магістр призначений насамперед для наукової та викладацької діяльності. Місце бакалавра трудовим законодавством України досі врегульоване недостатньо чітко. Тому більшість випускників бакалаврату намагається отримати наступну кваліфікацію (спеціаліста або магістра).

Залежно від того, який кваліфікаційний рівень може надавати випускникам вищий навчальний заклад (ВНЗ), розрізняють ВНЗ:

  • І рівня акредитації – технікуми, вищі ПУ (рівень молодшого спеціаліста).
  • ІІ рівня – коледжі (рівень молодшого спеціаліста, іноді – бакалавра).
  • ІІІ рівня – інститути (рівень бакалавра, спеціаліста).
  • ІV рівня – академії, університети (рівні бакалавра, спеціаліста, магістра).

Перелік спеціальностей ВНЗ визначений наказом Міністерства освіти і науки № 1067 від 09.11.2010 р. Споріднені спеціальності згруповані у напрям підготовки (наприклад, спеціальності “Електричні машини і апарати”, “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” та ін. входять до напряму “Електромеханіка”), близькі напрями утворюють галузь знань (наприклад, галузь знань “Електротехніка та електромеханіка” складається з напрямів “Електромеханіка” і “Електротехніка та електротехнології”), декілька галузей знань утворюють групу (наприклад, галузі “Електротехніка та електромеханіка”, “Розробка корисних копалин” та багато інших утворюють групу “Інженерія”).

Ієрархія системи знань


Система Orphus
© 2006-2019 Інформація про сайт